Stranice
Jezik
Prijava
 

Izvještaji

NAZIV DATUM PREUZIMANJE
01. Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2014. Preuzmi PDF
02. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. Preuzmi PDF
03. Godišnji financijski izvještaj za 2015. od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Preuzmi PDF
04. Donacije za 2015. od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Preuzmi PDF
05. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Preuzmi PDF
06. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. Preuzmi PDF
07. Godišnji financijski izvještaj za 2016. od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. Preuzmi PDF