Stranice
Jezik
Prijava
 

Javna nabava

Plan nabave

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Plan nabave JU MCDR Vukovar za 2017. MCDR Vukovar - UV/1-17-02-4 od 11. siječnja 2017. Preuzmi PDF
02. I. izmjene i dopune Plana nabave JU MCDR VUKOVAR za 2016. MCDR Vukovar – UV/1-16-02-26 od 22. srpnja 2016. Preuzmi PDF
03. Plan nabave za 2016. godinu MCDR Vukovar – UV/1-16-02-12 od 25. travnja 2016. Preuzmi PDF
04. III Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015. MCDR Vukovar – UV/1-15-02-26 od 2. rujna 2015. Preuzmi PDF
05. II Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015. MCDR Vukovar – UV/1-15-02-18 18. svibnja 2015. Preuzmi PDF
06. I Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015. MCDR Vukovar – UV/1-15-02-15 od 31. ožujka 2015. Preuzmi PDF
07. Plan nabave za 2015. godinu MCDR Vukovar – UV/1-15-02-2 od 26. siječnja 2015. Preuzmi PDF

Registar ugovora o javnoj nabavi

NAZIV PREUZIMANJE
01. Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma za 2016. Preuzmi PDF
02. Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma za 2015. Preuzmi PDF
03. Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma za 2014. Preuzmi PDF

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA U SKLOPU MCDR VUKOVAR

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave izvođenja radova izgradnje parkirališta MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-3 06. ožujka 2017. Preuzmite PDF
02. Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-4 21. ožujka 2017. Preuzmite PDF
03. Nacrt dokumentacije o nabavi izvođenja radova na parkiralištu za autobuse MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-2 ožujak 2017. Preuzmite PDF
04. Troškovnik - Parkiralište za autobuse - ožujak 2017. Preuzmite XLS
05. Glavni projekt - ožujak 2017. Preuzmite RAR

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-3 13. srpnja 2017. Preuzmite PDF
03. Nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozima MCDR Vukovar - II/1-17-06/04-2 13. srpnja 2017. Preuzmite RAR
05. Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-4 20. srpnja 2017. Preuzmite PDF

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. ZOJN

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima JU MCDR Vukovar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranog ponuditelja).

Bagatelna nabava

NAZIV DATUM PREUZIMANJE
01. Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova do procijenjene vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi) 25. siječnja 2015. Preuzmi PDF
02. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje 15. listopada 2015. Preuzmi PDF
03. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje 16. listopada 2015. Preuzmi PDF

Pozivi za dostavu ponuda

NAZIV DATUM BROJ PREUZIMANJE
01. Izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Portirnica (objekt br. 1) (BV 21/14) prosinac 2014. MCDR Vukovar - II/1-14-05-21/18 Preuzmi ZIP
02. Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Servisna radionica (Objekt br. 15) 18. kolovoza 2015. MCDR Vukovar - II/1-15-05/22-2 Preuzmi PDF
03. Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici 18. kolovoza 2015. - Preuzmi RAR
04. Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova vanjskog uređenja prostora - Infrastrukture u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar - BV 39/15 14. rujna 2015. MCDR Vukovar - II/1-15-05/39-2 Preuzmi PDF
05. Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici 14. rujna 2015. - Preuzmi ZIP
06. Stručni nadzor nad izvodenjem radova rekontrukcije zgrade Hostel objekt br.3 (BV 24 15) 14. rujna 2015. MCDR VUkovar - II/1-15-05/24-2 Preuzmi PDF
07. Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavn iprojekt, Izvedbeni projekt, troškovnici 14. rujna 2015. 14. rujna 2015. - Preuzmi ZIP
08. Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prehrane za provedbu projekta veljača 2016. MCDR Vukovar - II/1-16-06/02-2 Preuzmi PDF
09. Zahtjev za prikupljanje ponuda - ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE MCDR VUKOVAR svibanj 2016. MCDR Vukovar - II/1-16-06/05-02 Preuzmi PDF

Obavijesti o sklopljenim ugovorima (EOJN NN)

Trenutno nema obavijesti.

Pozivi za nadmetanje (EOJN NN)

NAZIV DATUM PREUZIMANJE
01. Zahtjev za prikupljanje ponuda: USLUGE PREHRANE ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDA rujan 2015. Preuzmi PDF