Stranice
Jezik
Prijava
 

Javna nabava

Plan nabave

R.BR.NAZIVBROJDATUM 
01.II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2528. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
02.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2321. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
03.Plan nabave JU MCDR Vukovar za 2017.MCDR Vukovar - UV/1-17-02-4od 11. siječnja 2017.Preuzmite PDF
04.I. izmjene i dopune Plana nabave JU MCDR VUKOVAR za 2016.MCDR Vukovar – UV/1-16-02-26od 22. srpnja 2016.Preuzmite PDF
05.Plan nabave za 2016. godinuMCDR Vukovar – UV/1-16-02-12od 25. travnja 2016.Preuzmite PDF
06.III Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-26od 2. rujna 2015.Preuzmite PDF
07.II Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-1818. svibnja 2015.Preuzmite PDF
08.I Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-15od 31. ožujka 2015.Preuzmite PDF
09.Plan nabave za 2015. godinuMCDR Vukovar – UV/1-15-02-2od 26. siječnja 2015.Preuzmite PDF

Registar ugovora o javnoj nabavi

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Registar ugovora o Javnoj nabavi i OS-a u 2017. godiniPreuzmite PDF

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA U SKLOPU MCDR VUKOVAR

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave izvođenja radova izgradnje parkiralištaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-306. ožujka 2017.Preuzmite PDF
02.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-421. ožujka 2017.Preuzmite PDF
03.Nacrt dokumentacije o nabavi izvođenja radova na parkiralištu za autobuseMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-2ožujak 2017.Preuzmite PDF
04.Troškovnik - Parkiralište za autobuse-ožujak 2017.Preuzmite XLS
05.Glavni projekt-ožujak 2017.Preuzmite RAR

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-313. srpnja 2017.Preuzmite PDF
02.Nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/04-213. srpnja 2017.Preuzmite RAR
03.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-420. srpnja 2017.Preuzmite PDF

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. ZOJN

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima JU MCDR Vukovar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranog ponuditelja).

Bagatelna nabava

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
01.Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova do procijenjene vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi)25. siječnja 2015.Preuzmite PDF
02.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje15. listopada 2015.Preuzmite PDFlank">Preuzmite PDF
03.IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje16. listopada 2015.Preuzmite PDF

Pozivi za dostavu ponuda

R.BR.NAZIVDATUMBROJPREUZIMANJE
01.Izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Portirnica (objekt br. 1) (BV 21/14)prosinac 2014.MCDR Vukovar - II/1-14-05-21/18Preuzmite ZIP
02.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Servisna radionica (Objekt br. 15)18. kolovoza 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/22-2Preuzmite PDF
03.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici18. kolovoza 2015.-Preuzmite RAR
04.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova vanjskog uređenja prostora - Infrastrukture u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar - BV 39/1514. rujna 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/39-2Preuzmite PDF
05.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
06.Stručni nadzor nad izvodenjem radova rekontrukcije zgrade Hostel objekt br.3 (BV 24 15)14. rujna 2015.MCDR VUkovar - II/1-15-05/24-2Preuzmite PDF
07.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavn iprojekt, Izvedbeni projekt, troškovnici 14. rujna 2015.14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
08. Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prehrane za provedbu projektaveljača 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/02-2Preuzmite PDF
09.Zahtjev za prikupljanje ponuda - ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE MCDR VUKOVARsvibanj 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/05-02Preuzmite PDF

Obavijesti o sklopljenim ugovorima (EOJN NN)

Trenutno nema obavijesti.

Pozivi za nadmetanje (EOJN NN)

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
01.Zahtjev za prikupljanje ponuda: USLUGE PREHRANE ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDArujan 2015.Preuzmite PDF