Stranice
Jezik
Prijava
 

Posjet osmih razreda Vukovaru

O projektu

Jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih zadataka Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ provedba je programa obveznih dvodnevnih posjeta Vukovaru učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske. Riječ je o projektu koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Tijekom dvodnevnog posjeta Vukovaru učenici uče o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Nakon uspostavljanja teorijskog okvira, učenici posjećuju memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara gdje se kroz predavanja vodiča uvode u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine. Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici uče i o povijesnoj i kulturnoj baštini grada Vukovara kroz posjet Gradskom muzeju Vukovar i Muzeju vučedolske kulture.

Dvodnevni posjet Vukovaru završava Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruku mira, nenasilja i tolerancije na kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike. Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja. Ministarstvo hrvatskih branitelja u potpunosti snosi troškove organizacije dvodnevnog boravka, što uključuje prijevoz, prehranu, smještaj i ulaznice u muzeje za učenike i njihove pratitelje. Projekt neprestano napreduje kako opsegom, tako i kvalitetom, te je školske godine 2014./2015. Vukovar posjetilo 6084 učenika osmih razreda, školske godine 2015./2016. 16 722 učenika osmih razreda, a školske godine 2016./2017. Vukovar će posjetiti svi učenici osmih razreda u Republici Hrvatskoj, njih 39 487 iz 886 osnovnih škola.

Kontakti

Odjel stručnih poslova

Telefon

+385 (0)32 638 559

Ako želite da Vašoj školi pošaljemo slike koje smo službeno slikali u sklopu Projekta, pošaljite nam zahtjev na adresu e-pošte marketing@mcdrvu.hr. U zahtjevu navedite naziv škole i datum kada ste nas posjetili.