Bojno polje MCDRVU

Dekontaminacijska prostorija
(ljudi, naoružanja i opreme)

Terenska logistička postaja brigade

Radar

Paljbeni položaj "Vod haubica, 203mm M2"

Paljbeni položaj PZ voda

Protuoklopni položaji,
protuoklopni topovi T12, 100mm

Zaklon za puškostrojnicu Zastava M53 7,9mm

BRDM-2 Strela-1

Protuoklopni pložaji, POVRS
(protuoklopni vođeni raketni sustav) POLK 9K11

Paljbeni položaj "Vod minobacača 120mm M-75"

Most "Bailey"

Prva obrambena linija oklopnih snaga
tenk u zaklonu - T-55

Srušeni zrakoplov JNA MiG-21

Topnička promatračnica

Prva obrambena linija oklopnih snaga
tenk u zaklonu - T-55

Uništena neprijateljska tehnika

Dekontaminacijska prostorija (ljudi, naoružanja i opreme)

U borbenim djelovanjima može doći do uporabe bojnih otrova: toksičnih tvari koje uzrokuju smrt ili privremenu nesposobnost probavnog sustava, sluznice, kože i dišnih organa. Kada je kontaminacija opasna za život ili zdravlje ljudi, dekontaminacija se mora obaviti po strogim higijenskim i sigurnosnim propisima. Dekontaminacija je uklanjanje onečišćenja na nekom predmetu ili živom biću. Najčešće se obavlja kemikalijama koje vezuju uzročnika onečišćenja, a zatim ispiranjem vodom ili kojim drugim otapalom. Na simulaciji b/p uređena je dekontaminacijska prostorija (šator) za dekontaminaciju ljudstva, opreme i osobnog naoružanja.

Terenska logistička postaja brigade

Logistička postaja uspostavlja se u pozadinskom području podupirane postrojbe, izvan pravaca taktičkoga kretanja postrojbe i protivnika, na lokaciji gdje je mogućnost prikrivanja položaja velika, a moguća izloženost djelovanju protivnika mala i uvijek izvan dometa konvencionalnog naoružanja neprijatelja. Logistička postaja mora sadržavati elemente za održavanje, opskrbu, promet i sanitet.

Radar

Paljbeni položaj "Vod haubica, 203mm M2"

Topnička bitnica (u načelu šest oružja) sastoji se od zapovjednog dijela i paljbenog dijela. Zapovjedni dio, čiji vod čine izvidnici, računatelji, topografi i vezisti, raspoređen je na promatračnici, a jednim dijelom na paljbenom položaju. Paljbeni dio čine dva paljbena voda s po tri paljbene desetine koje su raspoređene na paljbenom položaju, a pridodan im je dio zapovjednog dijela (računatelji, vezisti…). Paljbeni položaj (PP) je dio zemljišta pripremljen i zaposjednut ili predviđen za zaposjedanje paljbenog dijela topničke postrojbe radi provedbe paljbene zadaće. PP inženjerijski može biti uređen u jednom od triju stupnjeva, što ovisi o vrsti borbene aktivnosti (napad ili obrana), terenu, raspoloživom vremenu… PP „VOD HAUBICA 203 mm M2“ inženjerijski je uređen u trećem stupnju (oružje je ukopano, izrađeni su grudobran i prilazna rampa, a zakloni su urađeni s pokrovom).

Paljbeni položaj PZ voda

Paljbeni položaj protuzrakoplovnog voda čine tri protuzrakoplovna topa M55A3B1 20/3 mm i uređeno zapovjedno mjesto. PZ top M55A3B1 20/3 mm (tzv. Trocijevac) namijenjen je za djelovanje po niskoletećim ciljevima u dolasku i odlasku, a može se rabiti i za neutralizaciju neoklopljenih i lako oklopljenih ciljeva na zemlji i vodi. Teorijska brzina gađanja je od 1950 do 2250 metaka u minuti. Kapacitet svakog spremnika je 60 komada. Top rabi tri tipa streljiva: trenutno-zapaljivi metak, trenutno-zapaljivi-obilježavajući metak i pancirno-zapaljivi metak. 
Polje djelovanja topa po pravcu je 360°, a po elevaciji od -5° do +83°. 
Top pokreće Wankelov motor kojim se upravlja upravljačkom kutijom (joystick).

Protuoklopni položaji, protuoklopni topovi T12, 100mm

Protuoklop je rod borbene potpore sa zadaćom podupiranja namjere zapovjednika u provedbi zaustavljanja, neutraliziranja i uništenja OMP (oklopno-mehaniziranih postrojbi) na svim tenko-prohodnim smjerovima, te uništavanju utvrđenih objekata. Protuoklopna bitnica (u pravilu 6 oruđa) sastoji se od zapovjednog dijela i dvaju paljbenih vodova. Paljbeni vodovi mogu biti opremljeni istim ili različitim PO sredstvima, tada je i bitnica MPO (mješovita protuoklopna). Zapovjedni dio čine zapovjednik paljbenog položaja, vezisti i izvidnici. Paljbeni dio čine dva paljbena voda s po tri paljbene desetine koje su raspoređene na paljbenom položaju. PP „DESETINE T-12“ čini zapovjednik i pet poslužitelja. PP je inženjerijski uređen u trećem stupnju (oružje je ukopano, izrađeni su grudobran i prilazna rampa, a zakloni su urađeni s pokrovom). Zaklon je trodijelni, a čini ga platforma za samo oruđe koja je polukružnog oblika s prilaznom rampom, dok se lijevo i desno od platforme nalaze zakloni za posadu i zakloni za streljivo. Desno od platforme je zaklon za posadu (šest vojnika), dok se lijevo od platforme nalazi zaklon za streljivo koji je podijeljen na dvije prostorije.

Zaklon za puškostrojnicu Zastava M53 7,9mm

Zaklon je poluukopanoga tipa s lakom pokrivkom. Puškostrojnice se u obrani postavljaju i vežu za ona mjesta na kojima se očekuju mogući veći prodori neprijateljskog pješaštva. Zaklonjena puškostrojnica na simulaciji b/p vezana je za mosni prijelaz s ciljem sprječavanja prodora neprijateljskog pješaštva preko mosta. Posluga oružja sastoji se od ciljača i jednog ili dvaju pomoćnika. Zastava M53  jugoslavenska je strojnica opće namjene koju je proizvodila kragujevačka tvrtka Zastava Arms. Puškostrojnica M53 poznata je i pod nadimkom "Garonja". Nastala je na temelju njemačke strojnice MG 42 te je zadržano streljivo kalibra 7,92×57mm Mauser. Zadržane su i ostale značajke njemačkog uzora, čime je puškostrojnica M53 postala identična kopija MG 42.

BRDM-2 Strela-1

9K31 Strela-1 sovjetski je mobilni protuzrakoplovni sustav kratkog dometa i visine s IC navođenjem. Sastoji se od lansirnog amfibijskog vozila BRDM-2 i četiri rakete 9M31 smještene u dvama kontejnerima. Sustav je razvijan za pogađanje letjelica u dolasku.

Protuoklopni pložaji, POVRS (protuoklopni vođeni raketni sustav) POLK 9K11

PP „DESETINE POLK 9K11“ čini zapovjednik desetine, operator i dva poslužitelja. Desetina se nalazi u zaklonu koji je inženjerijski uređen u trećem stupnju. Zaklon je trodijelni, tako da se operator nalazi u sredini s pultom za vođenje 9S415, dok su poslužitelji lijevo i desno od operatora i postavljaju svaki po dvije lansirne kutije s raketama „Maljutka“ 9M14M.

Paljbeni položaj "Vod minobacača 120mm M-75"

Minobacačka bitnica (u načelu šest oružja) sastoji se od zapovjednog dijela i dvaju paljbenih dijelova. Zapovjedni dio (zapovjedni vod) čine izvidnici, računatelji, topografi i vezisti, raspoređen je na promatračnici, a jednim dijelom na paljbenom položaju. Paljbeni dio čine dva paljbena voda s po tri paljbene desetine koje su raspoređene na paljbenom položaju, a pridodan im je dio zapovjednog dijela (računatelji, vezisti…). Paljbeni položaj (PP) je dio zemljišta pripremljen i zaposjednut ili predviđen za zaposjedanje paljbenog dijela topničke postrojbe radi provedbe paljbene zadaće. PP inženjerijski može biti uređen u jednom od triju stupnjeva, što ovisi o vrsti borbene aktivnosti (napad ili obrana), terenu, raspoloživom vremenu… PP „VOD MINOBACAČA 120 mm M-75“ inženjerijski je uređen u trećem stupnju (oružje je ukopano, izrađeni su grudobran i prilazna rampa, a zakloni za ljudstvo i streljivo urađeni su s pokrovom).

Most "Bailey"

Prijenosni montažni most, rešetkaste konstrukcije, koji su razvili Britanci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prednosti mosta Bailey su te da ne zahtijeva nikakve posebne alate ili teške strojeve za montažu.

Prva obrambena linija oklopnih snaga tenk u zaklonu - T-55

Zadaća je oklopnih snaga u obrani djelovati po neprijateljskim manevarskim snagama: oklopno-mehaniziranim i protuoklopnim postrojbama, pješaštvu… Na simulaciji b/p izrađena su dva zaklona za tenk T-55 poluukopanog tipa s ojačanim grudobranom. T-55 je sovjetski tenk koji je naslijedio vrlo uspješni tenk T-34 iz Drugog svjetskog rata. Tenk T-55 najmasovnije je proizveden model tenka u svijetu te je njegova uporaba najrasprostranjenija. Tenk T-55 spada u grupu srednje teških tenkova. Naoružan je topom kalibra 100 mm i PAM-om 12 mm DŠK ili strojnicom Browning.

Srušeni zrakoplov JNA MiG-21

Mikojan-Gurjevič MiG-21 višenamjenski je nadzvučni zrakoplov s jednim mlaznim motorom. Iako je proteklo 50 godina od njegova prvog leta, ukupno je 49 zemalja dosad rabilo MiG-21, a neke ga rabe i danas. Brzina mu prelazi dva Macha, što ga čini bržim od mnogih suvremenijih zrakoplova. Izrađeno je gotovo 12 000 primjeraka. JNA je imala 151 avion MiG-21, od čega su 77 bili njihova najbolja varijanta, tip bis. Dio zrakoplova (repni stabilizator) na simulaciji b/p potječe od zrakoplova MiG-21 koji je bio u sastavu JNA te je pogođen i srušen u okolici Đakova u prosincu 1991. godine.

Topnička promatračnica

Topnička promatračnica služi za sigurno, točno i precizno navođenje topničke vatre na cilj. Promatračnica se postavlja na mjestu odakle je najbolja preglednost bojišta, odnosno potencijalnih topničkih ciljeva: neprijateljsko topništvo, nastupajuće pješaštvo, zaklonjene neprijateljske postrojbe… Promatračnica na simulaciji b/p urađena je inženjerijski u trećem stupnju zaklanjanja.

Prva obrambena linija oklopnih snaga tenk u zaklonu - T-55

Zadaća je oklopnih snaga u obrani djelovati po neprijateljskim manevarskim snagama: oklopno-mehaniziranim i protuoklopnim postrojbama, pješaštvu… Na simulaciji b/p izrađena su dva zaklona za tenk T-55 poluukopanog tipa s ojačanim grudobranom. T-55 je sovjetski tenk koji je naslijedio vrlo uspješni tenk T-34 iz Drugog svjetskog rata. Tenk T-55 najmasovnije je proizveden model tenka u svijetu te je njegova uporaba najrasprostranjenija. Tenk T-55 spada u grupu srednje teških tenkova. Naoružan je topom kalibra 100 mm i PAM-om 12 mm DŠK ili strojnicom Browning.

Uništena neprijateljska tehnika