Stranice
Jezik
Prijava
 

Odluke

 Upravno vijeće javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, dana 23. listopada 2014. g., temeljem članka V. st. 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br: 114/14), donijelo je Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u JU “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o zabrani zapošljavanja u MCDR Vukovar, 23. listopada 2014.