Odluke

 Upravno vijeće javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, dana 23. listopada 2014. g., temeljem članka V. st. 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br: 114/14), donijelo je Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u JU “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o zabrani zapošljavanja u MCDR Vukovar, 23. listopada 2014.

[qode_button_v2 target=”_blank” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-file-pdf-o” font_weight=”500″ hover_effect=”3d_rotate” text=”PREUZMI PDF” color=”#ffffff” hover_color=”#c3282e” background_color=”rgba(255,255,255,0)” hover_background_color=”#ffffff” font_size=”16″ margin=”0 auto 0 auto” link=”/wp-content/uploads/2017/01/odluka-o-zabrani-zaposljavanja-23-10-2014.pdf”]