Upravno vijeće - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Članovi upravnog vijeća

R.BR.PREDSTAVNIKUSTANOVADUŽNOST
1.Tomo MedvedMinistarstvo hrvatskih braniteljaministar, predsjednik UV
2.mr.sc. Vladimir BergmanMinistarstvo hrvatskih braniteljaNačelnik sektora za upravne i pravne poslove
3.Anto ZelićMinistarstvo obranepomoćnik ministra
4.mr.sc. Vesna ŠerepacMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
5.dr. sc. Ivica PoljičakMinistarstvo kulturedržavni tajnik
6.Vesna RajkovićMinistarstvo turizmanačelnica Sektora
7.mr.sc. Davor HuškaMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova EUpomoćnik ministrice
8.Ante NazorHrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rataravnatelj
9.Željko CirbaVukovarsko-srijemska županija
10.Igor GavrićGrad Vukovar
11.Miroslav Vacekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
12.Dubravko Halovanićpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
13.Josip Bebekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Poslovnik o radu upravnog vijeća usvojen 10. ožujka 2014.

POSLOVNIK

Odluke

R.BR.ODLUKE
1.Financijski plan JU MCDRVu za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.g
2.Izmjene i dopune Financijskog plana JU MCDRVu za 2019.g
3.Plan nabave JU MCDRVu za 2020.g
4.Godišnji financijski izvještaj za 2019.g. za JU MCDRVu
5.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata JU MCDRVu za 2020.g
6.Strateški plan JU MCDRVu za 2020.-2022.g
7.Odluka o raspisivanju oglasa za zapošljavanje u JU MCDRVu
8.Cjenik noćenja u Hostelu Dubrovnik JU MCDRVu
9.Izvješće o provedbi Projekta za I. obr. razdoblje šk.g. 2019._20
10.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019.g
11.Privremena obustava projekta
12.Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za šk.g. 2019_2020
13.Odluka o usvajanju Prijedloga projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. obrazovno razdoblje šk.g. 2020_2021
14.Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove MCDR Vukovar za 2020.g
15.Suglasnost na provođenje postupka javne nabave_Pružanje zaštitarskih usluga
16.Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta JU MCDR Vukovar
17.Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDR Vukovar
18.Odluka o privremenom ustupanju Hostela Dubrovnik
19.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021. - 2023. godine
20.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
21.Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020.g.
22.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
23.Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
24.Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU“
25.Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU“
26.Preraspodjela sredstava Financijskog plana JU MCDRVU za 2020.g“
27.Godišnji financijski izvještaj za 2020.g. za JU MCDRVU“
28.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.g. za JU MCDRVU“
29.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za siječanj-prosinac 2020. g za JU MCDRVU“
30.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata od strane JU MCDRVU za 2021.g“
31.Izvješće o provedbi projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. obrazovno razdoblje šk.god. 2020_2021“
32.Oslobođenje obveze plaćanja dijela zakupnine za poslovni prostor - Restoran u MCDRVU“
33.Izmjene i dopune Financijskog plana JU MCDRVU za 2021.g“
34.Suglasnost za produženje okvirnih sporazuma_Pleter-usluge d.o.o“
35.Suglasnost za produženje okvirnog sporazuma_Vincek d.o.o“
36.Isplata JU MCDRVU prema presudama i rješenju“
37.Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja_ice JU MCDRVU“
38.Pravilnik o zaštiti na radu za JU MCDRVU“
39.Pravilnik o zaštiti od požara za JU MCDRVU“
40.I. Izmjene Plana nabave JU MCDRVU za 2021.g“
41.Usvajanje projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. polugodište šk. god. 2021_2022 “
Skip to content