OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme, objavljenog 26. studenoga 2019. godine
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijemeu Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog 26. studenoga 2019. godine, poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjeteda dođu na:

 

 

PISANO TESTIRANJE

dana 21. siječnja 2020. (utorak)

u dvoranu1Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

prema sljedećem rasporedu:

 

 • 9,00 sati – kandidati za radna mjesta:

viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga(1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, br. radnog mjesta III.6.)

– stručni referent u Odjelu tehničkih poslova i održavanja(1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, br. radnog mjesta V.5.)

 • 10,00 – kandidati za radno mjesto:

– recepcioner u Odjelu ugostiteljstva(1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme,

 1. radnog mjesta VI.6.)

 

 

Izvori za testiranje:

 • za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, br. radnog mjesta III.6.)

1. MC Office paket2. Bažant Alen, Telekomunikacije – tehnologija i tržište, Element

 

 • za radno mjesto: stručni referent u Odjelu tehničkih poslova i održavanja (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, br. radnog mjesta V.5.)
 1. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03)
 2. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), čl. 25. – 33.
 3. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

 

 • za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva(1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme)
 1. 1. Mali rječnik hotelijerske terminologije (stranice 365-373) iz knjige: Galičić, Vlado, Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, (Sveučilišni preddiplomski studij – 3. godina; Kolegij: „Recepcija“, zimski semestarak.god. 2012./2013.)

https://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/113-2e8e5f4cf2260f2c9b7d80bd3ab148d7.pdf

 1. Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/2019 od 22. svibnja 2019. godine)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

 1. Članak 3. Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije od dana 10. rujna 2019. godineŽupanijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/upravni6/zupanijska-skupstina/~contents/CBF2VQUDAEU2C6DU/odluka-turisti-ka-pristojba.pdf

 

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

 

U Vukovaru, 15. siječnja 2020. godine

 

 

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

Skip to content