Raspored i aktivnosti

Raspored i aktivnosti

S obzirom na to da su rasporedi aktivnosti prilagođeni ovisno o udaljenosti područja iz kojeg dolazi pojedina škola kako bismo učenicima olakšali praćenje programa, za sve detaljne informacije kontaktirajte nas na dolje navedene kontakte.

Kontakti

Odjel stručnih poslova

Telefon

+385 (0)32 638 559

E-pošta

strucni-odjel@mcdrvu.hr

Ako želite da Vašoj školi pošaljemo slike koje smo službeno slikali u sklopu projekta, pošaljite nam zahtjev na adresu e-pošte marketing@mcdrvu.hr. U zahtjevu navedite naziv škole i datum kada ste nas posjetili.