Izjava o pristupačnosti - MCDR Vukovar

TEST

Izjava o pristupačnosti - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ nastoji svoju internetsku stranicu (www.mcdrvu.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene (sjedišta) www.mcdrvu.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Neusklađenosti

  1. Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
  2. Dio fotografija ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  3. Neke .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  4. Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana (ponuđeni su u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati).

JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 10. rujna 2020., primjenom metode samoprocjene, a prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Podizanje razine pristupačnosti

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti, JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ nastojati će u daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirati preporuke za unapređenje pristupačnosti i nastojati će podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.mcdrvu.hr korisnici mogu uputiti:

  1. elektroničkom poštom: ppi@mcdrvu.hr
  2. telefonom: +385 32 368 560
  3. poštom: JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, Ive Tijardovića 60, 32000 Vukovar, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr).

 

 

 

 

Skip to content