TEST

Izvještaji - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

IZVJEŠTAJI I IZVJEŠĆA

R.BR.NAZIVDATUM OBJAVEPREUZIMANJE
01.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu30. siječnja 2024. godinePreuzmite DOC
Preuzmite CSV
02.Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu30. siječnja 2024. godinePreuzmite DOC
Preuzmite XLSX
03.Polugodišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana8. rujna 2023. godinePreuzmite DOC
Preuzmite XLSX
04.Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu31. siječnja 2023. godinePreuzmite DOC
05.Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite XLS
06.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
07.Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite DOC
08.Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite XLS
09.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu24. siječnja 2022. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
10.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”8. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
11.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”9. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
12.Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
13.Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite XLS
14.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu11. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
15.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu28. veljače 2020. godinePreuzmite DOC
16.Bilješke uz financijske izvještaje 201929. siječnja 2020.Preuzmite DOC
17.Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu29. siječnja 2020.Preuzmite CSV
18.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu20. siječnja 2020.Preuzmite PDF
19.Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu31. siječnja 2019.Preuzmite PDF
20.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu29. siječnja 2019.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
21.Godišnji financijski izvještaj za 2017.31. siječnja 2018.Preuzmite PDF
22.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu25. siječnja 2018.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
23.Godišnji financijski izvještaj za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
24.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
25.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
26.Donacije za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
27.Godišnji financijski izvještaj za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
28.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014.od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF
29.Bilancastanje na dan 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF

IZVJEŠĆA O ISPLATAMA – PO NAPUTKU ZA 2024. GODINU

R.BR.NAZIVDATUM OBJAVEPREUZIMANJE
01.Izvješće za siječanj 2024. 13. veljače 2024. godinePreuzmite XLSX
Skip to content