TEST

Izvještaji - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email
R.BR.NAZIVDATUM OBJAVEPREUZIMANJE
01.Polugodišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana8. rujna 2023. godinePreuzmite DOC
Preuzmite XLSX
02.Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu31. siječnja 2023. godinePreuzmite DOC
03.Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite XLS
04.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
05.Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite DOC
06.Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite XLS
07.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu24. siječnja 2022. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
08.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”8. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
09.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”9. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
10.Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
11.Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite XLS
12.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu11. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
13.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu28. veljače 2020. godinePreuzmite DOC
14.Bilješke uz financijske izvještaje 201929. siječnja 2020.Preuzmite DOC
15.Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu29. siječnja 2020.Preuzmite CSV
16.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu20. siječnja 2020.Preuzmite PDF
17.Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu31. siječnja 2019.Preuzmite PDF
18.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu29. siječnja 2019.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
19.Godišnji financijski izvještaj za 2017.31. siječnja 2018.Preuzmite PDF
20.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu25. siječnja 2018.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
21.Godišnji financijski izvještaj za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
22.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
23.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
24.Donacije za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
25.Godišnji financijski izvještaj za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
26.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014.od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF
27.Bilancastanje na dan 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF
Skip to content