Izvještaji - MCDR Vukovar

TEST

Izvještaji - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

IZVJEŠTAJI I IZVJEŠĆA

R.BR.NAZIVDATUM OBJAVEPREUZIMANJE
01.Godišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana 03. travnja 2024. godinePreuzmite DOCX
Preuzmite XLSX
02.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu30. siječnja 2024. godinePreuzmite DOC
Preuzmite CSV
03.Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu30. siječnja 2024. godinePreuzmite DOC
Preuzmite XLSX
04.Polugodišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana8. rujna 2023. godinePreuzmite DOC
Preuzmite XLSX
05.Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu31. siječnja 2023. godinePreuzmite DOC
06.Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite XLS
07.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.31. siječnja 2023. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
08.Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite DOC
09.Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu31. siječnja 2022. godinePreuzmite XLS
10.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu24. siječnja 2022. godinePreuzmite PDF
Preuzmite CSV
11.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”8. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
12.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”9. veljače 2021. godinePreuzmite DOC
13.Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
14.Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu28. siječnja 2021. godinePreuzmite XLS
15.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu11. siječnja 2021. godinePreuzmite DOC
16.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu28. veljače 2020. godinePreuzmite DOC
17.Bilješke uz financijske izvještaje 201929. siječnja 2020.Preuzmite DOC
18.Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu29. siječnja 2020.Preuzmite CSV
19.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu20. siječnja 2020.Preuzmite PDF
20.Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu31. siječnja 2019.Preuzmite PDF
21.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu29. siječnja 2019.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
22.Godišnji financijski izvještaj za 2017.31. siječnja 2018.Preuzmite PDF
23.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu25. siječnja 2018.Preuzmite PDF
Preuzmite CSV
24.Godišnji financijski izvještaj za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
25.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.Preuzmite PDF
26.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
27.Donacije za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
28.Godišnji financijski izvještaj za 2015.od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.Preuzmite PDF
29.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014.od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF
30.Bilancastanje na dan 31. prosinca 2014.Preuzmite PDF

IZVJEŠĆA O ISPLATAMA – PO NAPUTKU ZA 2024. GODINU

R.BR.NAZIVDATUM OBJAVEPREUZIMANJE
01.Izvješće za siječanj 2024. 13. veljače 2024. godinePreuzmite XLSX
02.Izvješće za veljaču 2024. 13. ožujka 2024. godinePreuzmite XLSX
03.Izvješće za ožujak 2024. 10. travnja 2024. godinePreuzmite XLSX
04.Izvješće za travanj 2024. 02. svibnja 2024. godinePreuzmite XLSX
05.Izvješće za svibanj 2024. 06. lipnja 2024. godinePreuzmite XLSX
Skip to content