Strategije i planovi - MCDR Vukovar

TEST

Strategije i planovi - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Strateški planovi

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Godišnji plan rada za 2016. godinuPreuzmite PDF
02.Strateški plan za razdoblje od 2015. do 2017. godinePreuzmite PDF
03.Strateški plan za razdoblje od 2016. do 2018. godinePreuzmite PDF
04.Strateški plan za razdoblje od 2017. do 2019. godinePreuzmite PDF
05.Strateški plan za razdoblje od 2018. do 2020. godinePreuzmite PDF
06.Strateški plan za razdoblje od 2019. do 2021. godinePreuzmite PDF
07.Strateški plan za razdoblje od 2020. do 2022 godinePreuzmite PDF

Financijski planovi

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2017. do 2019. godinePreuzmite PDF
02.Financijski plan Javne ustanove Preuzmite PDF
03.Financijski plan Javne ustanove Preuzmite PDF
04.Financijski plan Ministarstva branitelja za 2015. godinuPreuzmite PDF
05.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Preuzmite PDF
06.Financijski plan Ministarstva hrvatskih branitelja / Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" / za 2018. godinuPreuzmite PDF
07.Prijedlog rebalansa za 2018.godinuPreuzmite PDF
08.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2019. do 2021. godinePreuzmite PDF
09.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2019. godinuPreuzmite PDF
10.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2020. god. do 2022. god.Preuzmite PDF
11.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2020. godinuPreuzmite PDF
12.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2020. godinu (rebalans)Preuzmite PDF
13.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godinePreuzmite PDF
14.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2021. godinuPreuzmite PDF
15.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2021. godinu (II rebalans)Preuzmite PDF
16.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godinePreuzmite PDF
17.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu (I rebalans)Preuzmite PDF
18.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu (II rebalans)Preuzmite PDF
19.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2023. do 2025. godinePreuzmite PDF
20.Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu (rebalans)Preuzmite PDF
21.Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2024. do 2026. godinePreuzmite PDF
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
Skip to content