Polica privatnosti - MCDR Vukovar

TEST

Polica privatnosti - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Polica privatnosti

Zaštita osobnih podataka na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR ima veliku važnost. Korištenje web stranice ustanove MCDR VUKOVAR moguće je i bez pružanja osobnih podataka, ali ako ispitanik želi koristiti neke od usluga ove web stranice. obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, ali za nju ne postoji zakonska osnova, ispitanika će se uvijek pitati pristanak.

Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranicu ustanove MCDR VUKOVAR.

Putem ove Police privatnosti želimo obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Nadalje, ovim putem želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, web stranica ustanove MCDR VUKOVAR ugradila je niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos osobnih podataka putem Interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može uvijek biti zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. putem telefonskog poziva.

 

1. Definicije

Polica privatnosti web stranice ustanove MCDR VUKOVAR temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Polica privatnosti čitka je i razumljiva široj javnosti, kao i klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo ćemo objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj Polici privatnosti, među ostalima, koristimo i sljedeće pojmove:

 

1.1. Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik“). Identificirana fizička osoba ona je koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

 

1.2. Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji su osobni podaci podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

 

1.3. Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka primjenjivih na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

 

1.4. Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označavanje je spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

 

1.5. Profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

 

1.6. Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 

1.7. Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka svaka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU.

 

1.8. Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka fizička je ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

 

1.9. Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

 

1.10. Treća strana

Treća je strana fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

 

1.11. Privola

Privola ispitanika svaka je točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

 

2. Podaci voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je ustanova MCDR VUKOVAR.

 

2.1. Osnovne informacije

Naziv ustanove: Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Sjedište ustanove: Ulica Ive Tijardovića 60, 32 000 Vukovar, Hrvatska

Vlasnici: Republika Hrvatska (osnivač)

Osobe ovlaštene za zastupanje: Krunoslav Šeremet (ravnatelj)

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

2.2. Kontaktni podaci

E-pošta: info[at]mcdrvu.hr

Telefon: +385 32 638 567

Telefaks: +385 32 638 570

 

2.3. Nadležni sud

Naziv suda: Trgovački sud u Osijeku

OIB: 18534327031

MBS: 030140209

MB: 04140966

 

3. Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka postavljen od strane voditelja je:

Vanja Ivanišević

Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Ulica Ive Tijardovića 60

32 000 Vukovar

Hrvatska

E-pošta: vanja.ivanisevic[at]mcdrvu.hr

Web stranica: www.mcdrvu.hr

 

4. Kolačići

Web stranica ustanove MCDR VUKOVAR koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv. „cookie ID“. To je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Korištenjem kolačića web stranica ustanove MCDR VUKOVAR posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

 

5. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica ustanove MCDR VUKOVAR prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije potom se spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se tip preglednika i njegova verzija, operacijski sustav, web stranica s koje se pristupa ovoj web stranici (tzv. preporučitelji), pod-stranica, datum i vrijeme pristupanja web stranici, IP adresa, pružatelj internetske usluge i drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačimo zaključke o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se:

 • sadržaj web stranice ispravno dostavio,
 • optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing,
 • osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice,
 • pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada.

Stoga, web stranica ustanove MCDR VUKOVAR analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

 

6. Registracija

Ispitanik nema mogućnost samostalne registracije na web stranici voditelja.

U slučaju da je ispitaniku potrebno otvoriti račun, to mora učiniti administrator web stranice. Koji osobni podaci se prenose voditelju određuju odgovarajući unosi ​​koji se koriste za registraciju. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja i za vlastite svrhe. Voditelj može zatražiti prijenos na jedan ili više usluga (npr. paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju.

Registriranjem na web stranicu voditelja, pohranjuju se i datum i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga i koju koristi ispitanik. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini jer je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. Pohranjivanje tih podataka potrebno je za osiguranje voditelja. Ti se podaci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, neophodna je omogućiti voditelju da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zbirke osobnih podataka voditelja.

Voditelj obrade osobnih podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom ispitaniku o tome koji su osobni podaci pohranjeni o ispitaniku. Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka (ispitanika), pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposlenici voditelja dostupni su ispitaniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

 

7. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica ustanove MCDR VUKOVAR sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i adresu e-pošte. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-pošte ili kontaktnog obrasca preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

 

8. Brisanje ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađivati će i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika rutinski će se blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

 

9. Prava ispitanika

U vezi s obradom podataka, korisnik ima prava navedena u sljedećih nekoliko poglavlja.

 

9.1. Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

9.2. Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka;
 • vrsta traženih osobnih podataka;
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
 • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

 

9.3. Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

9.4. Pravo na brisanje osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na člancima i stavkama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • Ispitanik se protivi obradi podataka prema člancima i stavkama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema člancima i stavkama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema člancima i stavkama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica ustanove MCDR VUKOVAR, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a obavezno je brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkoj izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

 

9.5. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema člancima i stavkama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica ustanove MCDR VUKOVAR, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

 

9.6. Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili po ugovoru prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo i gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice ustanove MCDR VUKOVAR.

 

9.7. Pravo na prigovor

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Web stranica ustanove MCDR VUKOVAR u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko web stranica ustanove MCDR VUKOVAR vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica ustanove MCDR VUKOVAR više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice ustanove MCDR VUKOVAR, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice ustanove MCDR VUKOVAR. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

 

9.8. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka ili nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika ili nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka ili se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica ustanove MCDR VUKOVAR će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice ustanove MCDR VUKOVAR.

 

9.9. Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice ustanove MCDR VUKOVAR.

 

10. Zaštita podataka podnositelja zahtjeva i procesa obrade podnesenih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade zahtjeva. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokumente za zahtjev putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici voditelja. Ako voditelj sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu provedbe radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja ne protive brisanju.

 

11. Odredbe vezane za društvene mreže

Društvena mreža mjesto je društvenog povezivanja na Internetu. To je online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao.

 

11.1. Facebook

Na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente društvene mreže Facebook. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, prijenos slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo ustanove Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebook-om živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice ustanove MCDR VUKOVAR kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta, ispitanikov preglednik prikazati će odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook komponenti može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebook-u je pružena informacija o specifičnoj pod-stranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice ustanove MCDR VUKOVAR, a tokom boravka na web stranici koje je specifične pod-stranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR, npr. „Like“ gumb ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici ustanove MCDR VUKOVAR, Facebook će putem komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici ustanove MCDR VUKOVAR.

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebook-u. Ispitanik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

 

11.2. Google Plus

Na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google Plus. Google Plus društvena je mreža koja korisnicima omogućava dijeljenje fotografija, videa, linkova i lokacija s prijateljima. Na Google Plus mreži korisnik svoje objave dijeli s određenim društvenim skupinama, tj. krugovima. Mreža omogućuje i grupno čavrljanje.

Vlasnik usluge Google Plus je Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pregledom pojedine stranice web stranice ustanove MCDR VUKOVAR kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj se nalazi Google Plus komponenta, preglednik računalnog sustava ispitanika će prikazati ugrađenu Google Plus komponentu. Dodatne informacije o Google Plus-u možete pronaći na https://www.google.com/intl/hr_hr/+/policy/content.html.

 

12. Odredbe vezane za analitičke sustave

Analitički sustavi su online usluge koje omogućavaju praćenje i analizu prometa na web stranicama. Vlasniku web stranice daju konkretnu informaciju o kretanju korisnika na web stranici, koje su pod-stranice najposjećenije, koje linkove korisnici najčešće otvaraju i sl. Sve to vlasniku web stranice omogućava da njen sadržaj i funkcionalnost prilagodi preferencijama korisnika.

 

12.1. Odredbe vezane za Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom)

Na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente sustava Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga koja vrši prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je pod-stranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu pod-stranicu. Web analitika koristi se za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na Internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za potrebe web analitike putem Google Analytics-a, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Google-a i anonimizirana kada web stranici ustanove MCDR VUKOVAR pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente jest da analizira promet na web stranici ustanove MCDR VUKOVAR Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Google-u se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine pod-stranice web stranice ustanove MCDR VUKOVAR kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Google-u. Za vrijeme ove tehničke procedure ustanova Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web stranice ustanove MCDR VUKOVAR takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Google-u i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice ustanove MCDR VUKOVAR. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak daje Google Analytics-u do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodatak kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Google-ove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

 

13. Zaštita od neželjene pošte

Web stranica voditelja prikuplja informacije o posjetiteljima koji komentiraju na web stranicama pomoću servisa za zaštitu od neželjene pošte i sadržaja – Akismet. Informacije koje se prikupljaju ovise o tome kako je podešen Akismet za web stranicu, ali to obično uključuje IP adresu komentatora, korisnički agent, referent i URL web stranice (skupa s ostalim informacijama koje komentator direktno dostavlja, poput njihovog imena, korisničkog imena, adrese e-pošte i samog komentara).

Podaci skupljeni ovim servisom ne obrađuju se niti se šalju trećim stranama, a služe samo u svrhu zaštite web stranice voditelja. Više o privatnosti Akismet servisa možete saznati ovdje: https://automattic.com/privacy/.

 

14. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opću uredbe o zaštiti osobnih podataka pravna je osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu.

Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanim za proizvode ili usluge.

Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr. ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr., u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice ustanove MCDR VUKOVAR ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući da je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da se moguće pozvati na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

 

15. Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

 

16. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka zakonom je određeno maksimalnim razdobljem pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

 

17. Pružanje osobnih podataka, obveze ispitanika i posljedice ne pružanja podataka

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad s vlasnikom web stranice ustanove MCDR VUKOVAR sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika web stranice ustanove MCDR VUKOVAR. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

 

18. Postojanje automatizacijskog procesa donošenja odluka

Kao odgovoran poslovni partner, web stranica ustanove MCDR VUKOVAR ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

 

19. Izjava o sigurnosti

Sigurnost podataka na ovim web stranicama osigurana je korištenjem sigurnosnog protokola Secure Socket Layer (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Razmjena podataka na taj je način zaštićena od neautoriziranog pristupa.

 

20. Točnost, potpunost i pravodobnost informacija

Nismo odgovorni ukoliko informacije dostupne na ovim stranicama nisu točne ili potpune. Materijali s ovih web stranica koriste se na vlastitu odgovornost. Suglasni ste da je Vaša odgovornost pratiti sve promjene materijala i informacija koje se nalaze na ovih web stranicama.

 

21. Prava na intelektualno vlasništvo

Sva autorska prava i ostala prava na intelektualno vlasništvo sadržana u svim tekstovima, slikama i ostalim materijalima na ovim web stranicama vlasništvo su MCDR VUKOVAR ili su uključena uz dopuštenje odgovarajućeg vlasnika.

Dopušteno je pregledavanje stranice, reproduciranje izvadaka kroz tiskanje, spremanje na tvrdi disk, sve u Vaše privatne nekomercijalne svrhe. Svi materijali s ovih web stranica mogu se objavljivati pod uvjetom da sačuvate autorska prava i ostala prava na vlasništvo. Nijedna reprodukcija nijednog dijela ovih web stranica ne smije se prodati ili distribuirati u komercijalne svrhe i ne smije biti modificirana ili uklopljena u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.

Robni žigovi, logotipi, znakovi, slogani i uslužni žigovi prikazani na ovim web stranicama pripadaju MCDR VUKOVAR. Sav sadržaj ovih web stranica ne treba se tumačiti kao dozvola za korištenje bilo kojeg robnog žiga ili logotipa prikazanog na ovim web stranicama. Vaše korištenje i/ili zlouporaba bilo kojih sadržaja ovih web stranica strogo je zabranjena. Ako prekršite tu zabranu MCDR VUKOVAR provesti će svoje zakonsko pravo na intelektualno vlasništvo u potpunosti, uključujući i kaznenu tužbu za ozbiljne prekršaje.

 

22. Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti opisuje kako MCDR VUKOVAR postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Internet stranice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, OIB i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje MCDR VUKOVAR sazna tijekom korištenja www.mcdrvu.hr Internet stranice. MCDR VUKOVAR se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju stranice, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. MCDR VUKOVAR će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

 

22.1. Privola

Svojim potpisom dajem privolu da MCDR VUKOVAR  iz Vukovara (Grad Vukovar), Ive Tijardovića 60, OIB: 18534327031, kao voditelj obrade podataka u svrhe prikupljanja podataka za:

 • procesuiranje upita poslanih kontaktnim opcijama navedenim na web stranici
 • statističke analize posjeta web stranici

smije prikupljati i obrađivati moje osobne podatke, tj. ime, prezime, adresu, poštanski broj, državu, adresu e-pošte i broj telefona.

Ovom privolom potvrđujem da me je MCDR VUKOVAR obavijestio o mojim pravima, a to su:

 • pravo na dobivanje informacija o mojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod ustanove MCDR VUKOVAR;
 • pravo zahtijevanja ispravaka, brisanja ili ograničenja obrade mojih osobnih podataka;
 • pravo protivljenja obradi podataka iz razloga vezanih za neki moj opravdani interes, javni interes ili profiliranje, osim ako se ne dokaže postojanje nužnih, opravdanih razloga koji nadilaze moje interese, prava i slobode ili ako se podaci ne obrađuju u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju obrade zbog neposrednih promidžbenih svrha uvijek sam ovlašten protiviti se istoj;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na podnošenje žalbe pred tijelom zaduženim za zaštitu podataka;
 • mogućnost da u bilo kojem trenutku mogu povući svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje svojih podataka s budućim djelovanjem.

 

Ukoliko želite ostvariti svoja prava molimo da zahtjev pošaljete na MCDR VUKOVAR, 32 000 Vukovar, Hrvatska, OIB: 18534327031 ili na adresu e-pošte info[at]mcdrvu.hr.

Ova privola vrijedi do opoziva ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana. Osobni će podaci biti brisani i njihova će obrada prestati.

 

23. Elektronska komunikacija

Posjećivanjem web stranica ustanove MCDR VUKOVAR komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koju su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

24. Izmjena uvjeta i odredbi

MCDR VUKOVAR zadržava pravo mijenjanja i ažuriranja ovih uvjeta i odredbi, bez prethodne najave. Svaka izmjena biti će objavljena na web stranicama ustanove MCDR VUKOVAR.

Skip to content