TEST

Javna nabava - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (“Narodne novine”, br. 120/2016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, Ive Tijardovića 60, Vukovar, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume, odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.

Plan nabave

Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2024. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23), Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 🔗.

 

Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20), Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 🔗.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u desnom kutu kliknite na izbornik „Planovi nabave“, u rubrici „Pregled objavljenih planova nabave“, u polje „Godina plana“ upišite 2023., pod „Naručitelj“: Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar “ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu.

R.BR.NAZIVBROJDATUM OBJAVE 
26.Plan nabave za 2023.27. prosinac 2022.Preuzmite PDF
25.II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. 27. prosinac 2022.Preuzmite PDF
24.Izmjene i dopune plana nabave za 2022.g05. rujan 2022.Preuzmite PDF
23.Plan nabave za 2022.g. 3.siječnja 2022.Preuzmite PDF
22.II. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2021.g.3.siječnja 2022.Preuzmite PDF
21.I. Izmjene Plana nabave za 2021.g. 7.srpnja 2021.Preuzmite PDF
20.Plan nabave za 2021. godinu 30. prosinca 2020.Preuzmite PDF
19.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu5. listopada 2020.Preuzmite PDF
18.Plan nabave za 2020. godinuPreuzmite PDF
17.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu19. prosinca 2019.Preuzmite PDF
16.Plan nabave za 2019. godinuPreuzmite PDF
15.V. izmjene i dopune Plana nabavePreuzmite PDF
14.IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR" ZA 2018. GODINUMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-6 23. listopada 2018.Preuzmite PDF
13.III. IZMJENE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"MCDR Vukovar – II/1-18-07/1-5 20. srpnja 2018.Preuzmite PDF
12.II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-4 25. svibnja 2018.Preuzmite PDF
11.Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-3 27. veljače 2018.Preuzmite PDF
10.Plan nabave za 2018. godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-1 11. siječnja 2018.Preuzmite PDF
9.II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2528. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
8.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2321. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
7.Plan nabave JU MCDR Vukovar za 2017.MCDR Vukovar - UV/1-17-02-411. siječnja 2017.Preuzmite PDF
6.I. izmjene i dopune Plana nabave JU MCDR VUKOVAR za 2016.MCDR Vukovar – UV/1-16-02-26 22. srpnja 2016.Preuzmite PDF
5.Plan nabave za 2016. godinuMCDR Vukovar – UV/1-16-02-12 25. travnja 2016.Preuzmite PDF
4.III Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-26 2. rujna 2015.Preuzmite PDF
3.II Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-1818. svibnja 2015.Preuzmite PDF
2.I Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-15 31. ožujka 2015.Preuzmite PDF
1.Plan nabave za 2015. godinuMCDR Vukovar – UV/1-15-02-2 26. siječnja 2015.Preuzmite PDF

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16, 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20), Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ je obvezna registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 🔗 (dalje u tekstu: EOJN RH).

U EOJN RH, u desnom kutu kliknite na izbornik „Registri ugovora“, u rubrici „Naručitelj“: Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Registar ugovora Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA U SKLOPU MCDR VUKOVAR

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave izvođenja radova izgradnje parkiralištaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-306. ožujka 2017.Preuzmite PDF
02.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-421. ožujka 2017.Preuzmite PDF
03.Nacrt dokumentacije o nabavi izvođenja radova na parkiralištu za autobuseMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-2ožujak 2017.Preuzmite PDF
04.Troškovnik - Parkiralište za autobuse-ožujak 2017.Preuzmite XLS
05.Glavni projekt-ožujak 2017.Preuzmite RAR

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-313. srpnja 2017.Preuzmite PDF
02.Nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/04-213. srpnja 2017.Preuzmite RAR
03.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-420. srpnja 2017.Preuzmite PDF

Jednostavna nabava

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
68.Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu, N 01/2419.02.2024.Preuzmite PDF
Preuzmite Troškovnik
67.Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik, N 03/2426.01.2024.Preuzmite PDF
66.Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje , N 02/2417.01.2024.Preuzmite PDF
65.Usluga vođenja i upravljanja kotlovnice u Hostelu Dubrovnik u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", N 12/2305.12.2023.Preuzmite PDF
Preuzmite Troškovnik
64.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava promidžbenog materijala , N 11/2310.11.2023.Preuzmite PDF
63.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Usluge prehrane za provedbu projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu" za školsku godinu 2023./2024. , N 15/2313.10.2023.Preuzmite PDF
62.Usluge prehrane za provedbu projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima" za školsku godinu 2023./2024. , N 14/2320.09.2023.Preuzmite PDF
61.Poziv za dostavu ponuda - obrtnički radovi u hostelu Dubrovnik, N 13/2304.07.2023.Preuzmite PDF
60.Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje, N 01/2302.06.2023.Preuzmite PDF
59.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave -"Nabava uredskog materijala", N 08/2309.05.2023.Preuzmite PDF
Preuzmite Troškovnik
58.Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik, N 02/2326.04.2023.Preuzmite PDF
57.Odluku o poništenju postupka nabave31.03.2023.Preuzmite PDF
56.Odluka o poništenju i Ponovljeni poziv za dostavu ponuda - Usluge prehrane za provedbu projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu" , N 04/2324.03.2023.Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
55.Dobava i isporuka računala i računalne opreme, N 10/2321.03.2023.Preuzmite PDF
Preuzmite Troškovnik

54.Usluge prehrane za provedbu projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima", N 05/2315.03.2023.Preuzmite PDF
53.Usluge prehrane za provedbu projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu", N 04/2315.03.2023.Preuzmite PDF
52.Usluga vođenja i upravljanja kotlovnice u Hostelu Dubrovnik u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", N 27/2212.12.2022.Preuzmite PDF
Preuzmite Troškovnik
51.Izrada, dostava i montaža 4 inox jarbola visine 8m za zastave, N 26/2216.11.2022.Preuzmite PDF
50.Dobava, isporuka i montaža sustava prezentacije (interpretacijski totemi i ploče) vanjskog postava, N 18/2215.11.2022.Preuzmite PDF
Preuzmite troškovnik
Prikaz 1.
Prikaz 2.
49.Nabava promidžbenog materijala , N 11/2204.11.2022.Preuzmite PDF
48.Odluku o poništenju i Ponovljeni poziv za dostavu ponuda s Troškovnikom,
za predmet nabave: Nabava uredskog materijala , N 25/22
21.10.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
47.Nabava uredskog materijala, N 25/2207.10.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
46.Poziv za dostavu ponuda - Nabava traktorske kosilice, N 17/2220.09.2022.Preuzmite PDF

45.Ponovljeni poziv za dostavu ponuda: Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje, N 02/2227.06.2022Preuzmite PDF
44.Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje, N 02/2208.06.2022.
Preuzmite PDF
43.Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik , N 04/2208.06.2022.Preuzmite PDF
42.Ponovljeni Poziv za dostavu ponuda: Usluga kemijskog čišćenja i srevisa centralnog grijanja Hostela Dubrovnik, N 24/2201.06.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
41.Poziv za dostavu ponuda s prilozima za predmet nabave: Usluga kemijskog čišćenja i srevisa centralnog grijanja Hostela Dubrovnik 18.05.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik ZIP
40.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
USLUGA FIKSNE TELEFONIJE I PRISTUPA INTERNETU ( N 23/22 )

Troškovnik
08.3.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik .zip
39.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Dobava i isporuka računala i računalne opreme (N 13/22)


Troškovnik
18.02.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik .xlsx
38.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Usluga vođenja i upravljanja kotlovnice u Hostelu Dubrovnik u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Evidencijski broj Nabave : N22/22TROŠKOVNIK KOTLOVNICA_MCDRVU
03.02.2022.Preuzmite PDF

Preuzmite xlsx
37. Poziv za dostavu ponuda_Nabava i isporuka rabljenog kombi vozila (N 26/21)09.12.2021.Preuzmite PDF
36.Poziv za dostavu ponuda_Nabava promidžbenog materijala (N 17/21)04.11.2021.Preuzmite PDF

Preuzmite troškovnik .xlsx
35.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Pjeskarenje i bojanje vanjskih eksponata (N 10/21)
01.10.2021.Preuzmite PDF

Preuzmite troškovnik .xlsx
34.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik (N 07/21)
13. rujna 2021.Preuzmite PDF
33.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Dobava i isporuka računala i računalne opreme (N 21/21)
05. srpnja 2021.Preuzmite PDF
32.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Izrada prometne signalizacije (N 18/21)
05. srpnja 2021.Preuzmite PDF
31.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Izrada projektne dokumentacije sanacije objekta br. 7 (N 01/21)
25. svibnja 2021.Preuzmite PDF
30.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabava uredskog materijala,
N 05/20)
28. rujna 2020.Preuzmite PDF
29.Izrada projektne dokumentacije sanacije objekta br. 7 (N 04/20)11. ožujka 2020.Preuzmite PDF
28.Usluga prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima" (N 02/20)13. veljače 2020.Preuzmite PDF
27.Usluga prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu" (N 03/20)13. veljače 2020.Preuzmite PDF
26.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu (N 01/20)22. siječnja 2020.Preuzmite PDF
25.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava i isporuka dva vozila za potrebe "MCDR Vukovar" (N 14/19)15. studeni 2019.Preuzmite PDF
24.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Izrada i isporuka promotivnih materijala12. studeni 2019.Preuzmite PDF
23.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabava i implementacij interaktivnih digitalnih totema / kioska, N 11/19)17. listopada 2019.Preuzmite PDF
22.PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Dobava i montaža vrata u hostelu Dubrovnik)28. svibnja 2019.Preuzmite PDF
21.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - izmjena (Usluge soboslikarsko-ličilačkih radova u objektu hostel Dubrovnik)15. svibnja 2019.Preuzmite PDF
20.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Zamjena ulaznih vrata spavaonica i vrata u predprostoru sanitarija u hostelu Dubrovnik13. svibnja 2019.Preuzmite PDF
19.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Usluge soboslikarsko-ličilačkih radova u objektu hostel Dubrovnik10. svibnja 2019.Preuzmite PDF
18.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Izrada promotivnih video i foto materijala za potrebe JU MCDR Vukovar, (N 03/19) 13. ožujka 2019.Preuzmite PDF
17.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu", (N 05/19) 04. ožujka 2019.Preuzmite PDF
16.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Okučanima, Pakracu i Lipiku", (N 04/19) 04. ožujka 2019.Preuzmite PDF
15.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Opskrba higijenskim potrepštinama za razdoblje do 31. prosinca 2019. (N02/19)22. siječnja 2019.Preuzmite PDF
14.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu (N01/19)17. siječnja 2019.Preuzmite PDF
13.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Izrada Glavnog projekta "Izgradnja ograde MCDR Vukovar (N25/18)21. studenog 2018.Preuzmite PDF
12.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluga pjeskarenja i bojenja vanjskih eksponata (N24/18)16. studenog 2018.Preuzmite PDF
11.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava turističke i ostale prometne signalizacije (N 23/18)14. studenog 2018.Preuzmite PDF
10.PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža pametnih klupa (N 21/18)14. studenog 2018.Preuzmite PDF
09.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža audio i vizualne opreme i izvedba strukturnog kabliranja u hostelu Dubrovnik u "MCDR Vukovar" (N 22/18)12. studenog 2018.Preuzmite PDF
08.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža pametnih klupa (N 21/18)5. studenog 2018.Preuzmite PDF
07.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava urbane opreme (N 20/18)5. studenog 2018.Preuzmite PDF
06.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava uredskog materijala (N 18/18)30. listopada 2018.Preuzmite PDF
05.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Izvedba AB platoa za postavljanje urbane opreme (N 19/18)24. listopada 2018.Preuzmite PDF
04.Nabava računalne opreme za potrebe VR projekta Samostalni zrakoplovni vod, (N 17/18)22. listopada 2018.Preuzmite PDF
03.IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje16. listopada 2015.Preuzmite PDF
02.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje15. listopada 2015.Preuzmite PDF
01.Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova do procijenjene vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi)25. siječnja 2015.Preuzmite PDF

Pozivi za dostavu ponuda

R.BR.NAZIVDATUMBROJPREUZIMANJE
01.Izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Portirnica (objekt br. 1) (BV 21/14)prosinac 2014.MCDR Vukovar - II/1-14-05-21/18Preuzmite ZIP
02.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Servisna radionica (Objekt br. 15)18. kolovoza 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/22-2Preuzmite PDF
03.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici18. kolovoza 2015.-Preuzmite RAR
04.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova vanjskog uređenja prostora - Infrastrukture u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar - BV 39/1514. rujna 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/39-2Preuzmite PDF
05.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
06.Stručni nadzor nad izvodenjem radova rekontrukcije zgrade Hostel objekt br.3 (BV 24 15)14. rujna 2015.MCDR VUkovar - II/1-15-05/24-2Preuzmite PDF
07.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavn iprojekt, Izvedbeni projekt, troškovnici 14. rujna 2015.14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
08. Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prehrane za provedbu projektaveljača 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/02-2Preuzmite PDF
09.Zahtjev za prikupljanje ponuda - ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE MCDR VUKOVARsvibanj 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/05-02Preuzmite PDF
10.Dobava i postava stolica i stolova za restoran Istra u "MCDR Vukovar" (N 15/18)rujan 2018.MCDR Vukovar - II/1-18-05/15-2Preuzmite PDF
11.Izrada izvedbenog projekta usklađivanja III. faze ceste s cestovnom odvodnjom (16/18)rujan 2018.MCDR Vukovar - II/1-18-05/16-2Preuzmite PDF
12.Poziv za dostavu ponuda_soboslikarsko ličilački radovi17.lipnja 2021.MCDR Vukovar - II/1-21-05/02-2Preuzmite PDF

Obavijesti o sklopljenim ugovorima (EOJN NN)

Trenutno nema obavijesti.

Pozivi za nadmetanje (EOJN NN)

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
01.Zahtjev za prikupljanje ponuda: USLUGE PREHRANE ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDArujan 2015.Preuzmite PDF

Tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka javne nabave s prilozimaMCDR Vukovar - II/1-19-06/01-127. svibnja 2019.Preuzmite PDF
02.ZAPISNIK O TEHNIČKIM KONZULTACIJAMA ZA PRIPREMU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARUMCDR Vukovar – II/1-19-06-01/-203. lipnja 2019.Preuzmite PDF
Skip to content