Posjet učenika osmih razreda Vukovaru - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

O projektu

Jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih zadataka Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ provedba je programa obveznih jednodnevnih i dvodnevnih posjeta Vukovaru učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske. Riječ je o projektu koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Tijekom terenske nastave u Vukovaru učenici uče o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Nakon uspostavljanja teorijskog okvira, učenici posjećuju memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara gdje se kroz predavanja vodiča uvode u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine. Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici se kroz fakultativne aktivnosti mogu upoznati i s povijesnom i kulturnom baštinom grada Vukovara te životom u njemu kroz posjete muzejima i drugim ustanovama.

Terenska nastava u Vukovaru završava Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruke mira, nenasilja i tolerancije na kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike. Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja. Ministarstvo hrvatskih branitelja u potpunosti snosi troškove organizacije Projekta, što uključuje prijevoz, prehranu, smještaj i ulaznice za učenike i njihove pratitelje. Projekt neprestano napreduje kako opsegom, tako i kvalitetom, te je predviđeno da školske godine 2018./2019. Vukovar posjeti 42 791 učenik i pratitelj iz svih osnovnih škola Republike Hrvatske.

Uz projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, školske godine 2018./2019. će se realizirati i pilot-projekti posjeta Pakracu, Karlovcu i Kninu gdje će učenici učiti o vrijednostima Domovinskog rata i bitkama koje su se vodile na tim područjima te se upoznati s kulturnom i povijesnom baštinom tih krajeva.

Kontakti

Odjel stručnih poslova

Telefon

+385 (0)32 638 559

Ako želite da Vašoj školi pošaljemo slike koje smo službeno slikali u sklopu Projekta, pošaljite nam zahtjev na adresu e-pošte marketing@mcdrvu.hr. U zahtjevu navedite naziv škole i datum kada ste nas posjetili.