Upravno vijeće - MCDR Vukovar

TEST

Upravno vijeće - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Članovi upravnog vijeća


R.BR.PREDSTAVNIKUSTANOVADUŽNOST
1.Tomo MedvedMinistarstvo hrvatskih braniteljaministar, predsjednik UV
2.dr.sc. Špiro JanovićMinistarstvo hrvatskih braniteljadržavni tajnik
3.Branko HrgMinistarstvo obranedržavni tajnik
4.mr.sc. Vesna ŠerepacMinistarstvo znanosti i obrazovanja ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje
5.dr. sc. Ivica PoljičakMinistarstvo kulture i medijadržavni tajnik
6.Vesna RajkovićMinistarstvo turizma i sportanačelnica Sektora za konkurentnost turističkog gospodarstva
7.mr.sc. Davor HuškaMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova EUravnatelj Uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
8.Ante NazorHrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rataravnatelj
9.Željko CirbaVukovarsko-srijemska županija
10.Igor GavrićGrad Vukovar
11.Miroslav Vacekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
12.Dubravko Halovanićpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
13.Josip Bebekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Poslovnik o radu upravnog vijeća usvojen 10. ožujka 2014. Poslovnik


Sjednice upravnog vijeća


Godina:

2024.

81. sjednica Upravnog vijeća – 27. ožujka 2024. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
02.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
03.Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2023. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
04. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2023./2024.
05.Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. g.
06.Izvješće o radu ravnatelja Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. g.

2023.

80. sjednica Upravnog vijeća – 22. prosinca 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. godine
02.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu
03.Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu
04.II. izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu
05.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2024. godinu
06.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2024. godinu
07.Cjenik noćenja u Hostelu Dubrovnik Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
79. sjednica Upravnog vijeća – 28. kolovoza 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Usluge čišćenja Hostela Dubrovnik i poslovnih prostora “MCDR Vukovar” (VV 02/23)
02.Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Usluge preuzimanja, pranja, sušenja, glačanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu “MCDR Vukovar” (MV 01/23)
03.Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ (VV 01/23)
04.Suglasnost na zahtjev STANIĆ d.o.o. za povećanje cijene obroka
05.Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2022./2023.
06.Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2023./2024.
07.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. godinu.
78. sjednica Upravnog vijeća – 29. lipnja 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Donošenje Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
77. sjednica Upravnog vijeća – 14. lipnja 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Suglasnost na Sporazum o korištenju prostora suvenirnice
76. sjednica Upravnog vijeća – 15. svibnja 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge prijevoza za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“
02.Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge čišćenja Hostela Dubrovnik i poslovnih prostora “MCDR Vukovar“
03.Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge preuzimanja, pranja, sušenja, glačanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu “MCDR Vukovar”
04.Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. godinu
75. sjednica Upravnog vijeća – 24. ožujka 2023. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu
02.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu
03.Izvješće o izvršenju Plana nabave za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu
04.zvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2022/2023.
05.Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. g.
06.Izvješće o radu ravnatelja Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. g.
07.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „MCDR Vukovar“ Trebalo bi staviti u novi folder 2023. za 75. sjednicu Upravnog vijeća i podići Poziv i odluke po brojevima kako su navedene.

2022.

74. sjednica Upravnog vijeća – 20. prosinac 2022. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
02.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
03.Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
04.II. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
05.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu
06.Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
07.Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
08.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu
09.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
73. sjednica Upravnog vijeća -29. kolovoza 2022. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2021./2022.
02.Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2022./2023.
03.Odluka o suglasnosti za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
04.Odluka o suglasnosti za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora za potrebe Javne ustanove „MCDR Vukovar“ (GRUPA 1) i Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu Javne ustanove „MCDR Vukovar“ (GRUPA 2)
05.Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „MCDR Vukovar“
06.Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu
72. sjednica Upravnog vijeća – 11. srpnja 2022. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Razrješenje i izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „MCDR Vukovar“
02.Uštede sredstava Financijskog plana za 2021.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
03.Godišnji financijski izvještaj za 2021.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
04.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
05.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana za 2022.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
06.Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2021. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

2021.

71. sjednica Upravnog vijeća – 30. prosinca 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine
02.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
03.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
04.II. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
05.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
06Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2021./2022.
07.Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za drugo polugodište školske godine 2021./2022.
08.Odluka o donošenju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
09.Odluka o raspisivanju oglasa za zapošljavanje.
70. sjednica Upravnog vijeća – 24. studenoga 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
69. sjednicu – 8. listopada 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Suglasnost na sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Restoran u „MCDR Vukovar“
68. sjednica Upravnog vijeća – 31. kolovoza 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2021./2022.
67. sjednica Upravnog vijeća – 2. srpnja 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
02.Odluka o suglasnosti za produženje trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija za potrebe „MCDR Vukovar“ – Grupa 1 i Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“– Grupa 2
03.Odluka o suglasnosti za produženje trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za provedbu projekta – Posjet učenika osmih razreda Vukovaru
04.Odluka o isplati tuženika Javne ustanove “MCDR Vukovar” tužitelju Suhomont d.o.o. Vinkovci dosuđenog iznosa po presudama i rješenju
05.Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove „MCDR Vukovar“
06.Odluka o donošenju pravilnika o Zaštiti na radu Javne ustanove „MCDR Vukovar“
07.Odluka o donošenju pravilnika o Zaštiti od požara Javne ustanove „MCDR Vukovar“
08.I. Izmjene Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
66. sjednica Upravnog vijeća – 26. veljače 2021. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Donošenje odluke o razrješenju i odluke o imenovanju (izboru) zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

02.Preraspodjela sredstava Financijskog plana za 2020.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
03.Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
04.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“
05.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
06.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
07.Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2020/2021.
08.Informacija o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ u drugom obrazovnom razdoblju školske godine 2020./2021.
09.Donošenje Odluke o usvajanju zamolbe od strane STANIĆ d.o.o. vezano za plaćanje zakupnine za korištenje poslovnog prostora Restoran u MCDR Vukovar

2020.

65. sjednica Upravnog vijeća – 28. prosinca 2020. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. godine
02.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
03.Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020.g.
04.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
05.Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
64. sjednica Upravnog vijeća – 28. listopada 2020. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Odluka o privremenom ustupanju Hostela Dubrovnik
63. sjednica Upravnog vijeća – 2. listopada 2020. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2019./2020.
02.Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2020./2021.
03.Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
04.Donošenje odluke o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
05.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
06.Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
62. sjednica Upravnog vijeća – 28. svibnja 2020. godine

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Odluka o uštedama i preraspodjeli sredstava Financijskog plana i izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” za 2020. g.
61. sjednica Upravnog vijeća – 12. ožujka 2020. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Donošenje odluke o privremenoj obustavi provedbe projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ te pratećih pilot-projekata u organizaciji Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ do daljnjega.
60. sjednica Upravnog vijeća – 27. veljače 2020. godine
R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2019. godinu
02.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
03.Strateški plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za razdoblje 2020. – 2022. godine
04.04. Donošenje odluke o raspisivanju Oglasa za zapošljavanje u Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
05.Cjenik noćenja u Hostelu Dubrovnik
06.06. Izvješće o provedbi projekta “Posjet učenika osmih razreda Vukovaru” za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2019./2020.
07.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

2019.

59. sjednica Upravnog vijeća – 12. prosinca 2019. godine

R.BR.

NAZIV

PREUZIMANJE
01.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine
02.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2019. godinu
03.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
Skip to content