Upravno vijeće - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

 

Članovi upravnog vijeća

R.BR. PREDSTAVNIK USTANOVA DUŽNOST
01. Tomo Medved Ministarstvo hrvatskih branitelja ministar, predsjednik UV
02. dr.sc. Špiro Janović Ministarstvo hrvatskih branitelja državni tajnik
03. Branko Hrg Ministarstvo obrane državni tajnik
04. mr.sc. Vesna Šerepac Ministarstvo znanosti i obrazovanja državni tajnik
05. dr. sc. Ivica Poljičak Ministarstvo kulture i medija državni tajnik
06. Vesna Rajković Ministarstvo turizma i sporta načelnica Sektora za konkurentnost turističkog gospodarstva
07. mr.sc. Davor Huška Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU ravnatelj Uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
08. Ante Nazor Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata ravnatelj
09. Željko Cirba Vukovarsko-srijemska županija
10. Igor Gavrić Grad Vukovar
11. Miroslav Vacek predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
12. Dubravko Halovanić predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
13. Josip Bebek predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

 

Poslovnik o radu upravnog vijeća usvojen 10. ožujka 2014.

UPRAVNA VIJEĆA

2023.

 

79. sjednica Upravnog vijeća – 28. kolovoza 2023. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Usluge čišćenja Hostela Dubrovnik i poslovnih prostora “MCDR Vukovar” (VV 02/23)

02. Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Usluge preuzimanja, pranja, sušenja, glačanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu “MCDR Vukovar” (MV 01/23)

03. Odluka o suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ (VV 01/23)

04. Suglasnost na zahtjev STANIĆ d.o.o. za povećanje cijene obroka

05. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2022./2023.

06. Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2023./2024.

07. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. godinu.

78. sjednica Upravnog vijeća – 29. lipnja 2023. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Donošenje Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

77. sjednica Upravnog vijeća – 14. lipnja 2023. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Suglasnost na Sporazum o korištenju prostora suvenirnice

76. sjednica Upravnog vijeća – 15. svibnja 2023. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge prijevoza za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“

02. Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge čišćenja Hostela Dubrovnik i poslovnih prostora “MCDR Vukovar“

03. Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za predmet nabave Usluge preuzimanja, pranja, sušenja, glačanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu “MCDR Vukovar”

04. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2023. godinu

75. sjednica Upravnog vijeća – 24. ožujka 2023. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu

02. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu

03. Izvješće o izvršenju Plana nabave za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu

04. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2022/2023.

05. Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. g.

06. Izvješće o radu ravnatelja Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. g.

07. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „MCDR Vukovar“ Trebalo bi staviti u novi folder 2023. za 75. sjednicu Upravnog vijeća i podići Poziv i odluke po brojevima kako su navedene.

2022.

 

74. sjednica Upravnog vijeća – 20. prosinac 2022. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

02. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu

03. Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu

04. II. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu

05. Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu

06. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

07. Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

08. Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu

09. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

73. sjednica Upravnog vijeća -29. kolovoza 2022. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2021./2022.

02. Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2022./2023.

03. Odluka o suglasnosti za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

04. Odluka o suglasnosti za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora za potrebe Javne ustanove „MCDR Vukovar“ (GRUPA 1) i Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu Javne ustanove „MCDR Vukovar“ (GRUPA 2)

05. Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „MCDR Vukovar“

06. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „MCDR Vukovar“ za 2022. godinu

 

72. sjednica Upravnog vijeća – 11. srpnja 2022. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Razrješenje i izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „MCDR Vukovar“

02. Uštede sredstava Financijskog plana za 2021.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

03. Godišnji financijski izvještaj za 2021.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

04. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

05. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana za 2022.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

06. Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2021. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

2021.

 

71. sjednica Upravnog vijeća – 30. prosinca 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine

02. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

03. Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu

04. II. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

05. Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu

06. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2021./2022.

07. Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za drugo polugodište školske godine 2021./2022.

08. Odluka o donošenju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

09. Odluka o raspisivanju oglasa za zapošljavanje.

 

70. sjednica Upravnog vijeća – 24. studenoga 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

69. sjednicu – 8. listopada 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Suglasnost na sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Restoran u „MCDR Vukovar“

 

68. sjednica Upravnog vijeća – 31. kolovoza 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2021./2022.

 

67. sjednica Upravnog vijeća – 2. srpnja 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

02. Odluka o suglasnosti za produženje trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija za potrebe „MCDR Vukovar“ – Grupa 1 i Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preuzimanja, pranja, sušenja, peglanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe hostela Dubrovnik u sklopu „MCDR Vukovar“– Grupa 2

03. Odluka o suglasnosti za produženje trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza za provedbu projekta – Posjet učenika osmih razreda Vukovaru

04. Odluka o isplati tuženika Javne ustanove “MCDR Vukovar” tužitelju Suhomont d.o.o. Vinkovci dosuđenog iznosa  po presudama i rješenju

05. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove „MCDR Vukovar“

06. Odluka o donošenju pravilnika o Zaštiti na radu Javne ustanove „MCDR Vukovar“

07. Odluka o donošenju pravilnika o Zaštiti od požara Javne ustanove „MCDR Vukovar“

08. I. Izmjene Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

 

66. sjednica Upravnog vijeća – 26. veljače 2021. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Donošenje odluke o razrješenju i odluke o imenovanju (izboru) zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
02. Preraspodjela sredstava Financijskog plana za 2020.g. za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

03. Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu

04. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu za Javnu ustanovu „MCDR Vukovar“

05. Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

07. Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

08. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2020/2021.

09. Informacija o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ u drugom obrazovnom razdoblju školske godine 2020./2021.

10. Donošenje Odluke o usvajanju zamolbe od strane STANIĆ d.o.o. vezano za plaćanje zakupnine za korištenje poslovnog prostora Restoran u MCDR Vukovar

2020.

 

65. sjednica Upravnog vijeća – 28. prosinca 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. godine

02. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu

03. Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020.g.

04. Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu

05. Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

64. sjednica Upravnog vijeća – 28. listopada 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Odluka o privremenom ustupanju Hostela Dubrovnik

 

63. sjednica Upravnog vijeća – 2. listopada 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za školsku godinu 2019./2020.

02. Prijedlog projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2020./2021.

03. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu

04. Donošenje odluke o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

05. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

06. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

62. sjednica Upravnog vijeća – 28. svibnja 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Odluka o uštedama i preraspodjeli sredstava Financijskog plana i izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” za 2020. g.

 

61. sjednica Upravnog vijeća – 12. ožujka 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Donošenje odluke o privremenoj obustavi provedbe projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ te pratećih pilot-projekata u organizaciji Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ do daljnjega.

 

60. sjednica Upravnog vijeća – 27. veljače 2020. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Godišnji financijski izvještaj za Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2019. godinu

02. Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu

03. Strateški plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za razdoblje 2020. – 2022. godine

04. Donošenje odluke o raspisivanju Oglasa za zapošljavanje u Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

05. Cjenik noćenja u Hostelu Dubrovnik

06. Izvješće o provedbi projekta “Posjet učenika osmih razreda Vukovaru” za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2019./2020.

07. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

2019.

 

59. sjednica Upravnog vijeća – 12. prosinca 2019. godine

R.BR. NAZIV PREUZIMANJE
01. Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine

02. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2019. godinu

03. Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu

Skip to content