Stranice
Jezik
Prijava
 

Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Države Europske zajednice (Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) priznale su Republiku Hrvatsku kao neovisnu i suverenu državu 15. siječnja 1992.

Željko Kmezić
zeljko.kmezic@mcdrvu.hr