Stranice
Jezik
Prijava

Djeca – naše nasljeđe

Projektom “Djeca – naše nasljeđe” obuhvaćeno je 200 djece Dječjeg vrtića Vukovar 1. Svijet iz vizure djeteta lijep je, kao i iz vizure svakog Vukovarca. Mi živimo u sadašnjosti, sjećamo se prošlosti i promišljamo o budućnosti kao nečem lijepom, toplom, što donosi život u naš grad.
Budućnost grada sva su ona djeca koja nasmijana dolaze u vrtić.
Hvala Vam na nezaboravnim trenucima!