Upravno vijeće - MCDR Vukovar

TEST

Upravno vijeće - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Članovi upravnog vijeća

R.BR.PREDSTAVNIKUSTANOVADUŽNOST
1.Tomo MedvedMinistarstvo hrvatskih braniteljaministar, predsjednik UV
2.dr.sc. Špiro JanovićMinistarstvo hrvatskih braniteljadržavni tajnik
3.Branko HrgMinistarstvo obranedržavni tajnik
4.mr.sc. Vesna ŠerepacMinistarstvo znanosti i obrazovanja ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje
5.dr. sc. Ivica PoljičakMinistarstvo kulture i medijadržavni tajnik
6.Vesna RajkovićMinistarstvo turizma i sportanačelnica Sektora za konkurentnost turističkog gospodarstva
7.mr.sc. Davor HuškaMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova EUravnatelj Uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
8.Ante NazorHrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rataravnatelj
9.Željko CirbaVukovarsko-srijemska županija
10.Igor GavrićGrad Vukovar
11.Miroslav Vacekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
12.Dubravko Halovanićpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata
13.Josip Bebekpredstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Poslovnik o radu upravnog vijeća usvojen 10. ožujka 2014.

POSLOVNIK

Odluke

R.BR.ODLUKE
1.Financijski plan JU MCDRVu za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.g
2.Izmjene i dopune Financijskog plana JU MCDRVu za 2019.g
3.Plan nabave JU MCDRVu za 2020.g
4.Godišnji financijski izvještaj za 2019.g. za JU MCDRVu
5.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata JU MCDRVu za 2020.g
6.Strateški plan JU MCDRVu za 2020.-2022.g
7.Odluka o raspisivanju oglasa za zapošljavanje u JU MCDRVu
8.Cjenik noćenja u Hostelu Dubrovnik JU MCDRVu
9.Izvješće o provedbi Projekta za I. obr. razdoblje šk.g. 2019._20
10.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019.g
11.Privremena obustava projekta
12.Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za šk.g. 2019_2020
13.Odluka o usvajanju Prijedloga projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. obrazovno razdoblje šk.g. 2020_2021
14.Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove MCDR Vukovar za 2020.g
15.Suglasnost na provođenje postupka javne nabave_Pružanje zaštitarskih usluga
16.Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta JU MCDR Vukovar
17.Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDR Vukovar
18.Odluka o privremenom ustupanju Hostela Dubrovnik
19.Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021. - 2023. godine
20.Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020. godinu
21.Preraspodjela sredstava Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2020.g.
22.Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
23.Odluka o suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
24.Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU
25.Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU
26.Preraspodjela sredstava Financijskog plana JU MCDRVU za 2020.g
27.Godišnji financijski izvještaj za 2020.g. za JU MCDRVU
28.Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.g. za JU MCDRVU
29.Godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana za siječanj-prosinac 2020. g za JU MCDRVU
30.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata od strane JU MCDRVU za 2021.g
31.Izvješće o provedbi projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. obrazovno razdoblje šk.god. 2020_2021
32.Oslobođenje obveze plaćanja dijela zakupnine za poslovni prostor - Restoran u MCDRVU
33.Izmjene i dopune Financijskog plana JU MCDRVU za 2021.g
34.Suglasnost za produženje okvirnih sporazuma_Pleter-usluge d.o.o
35.Suglasnost za produženje okvirnog sporazuma_Vincek d.o.o
36.Isplata JU MCDRVU prema presudama i rješenju
37.Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja_ice JU MCDRVU
38.Pravilnik o zaštiti na radu za JU MCDRVU
39.Pravilnik o zaštiti od požara za JU MCDRVU
40.I. Izmjene Plana nabave JU MCDRVU za 2021.g
41.Usvajanje projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru za I. polugodište šk. god. 2021_2022
42. Financijski plan Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024. godine
43. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
44. Plan nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
45. II. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2021. godinu
46. Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinu
47. Izvješće o provedbi projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za prvo polugodište školske godine 2021./2022.
48. Projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za drugo polugodište školske godine 2021./2022.
49. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
50. Odluka o raspisivanju oglasa za zapošljavanje
51. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU
52. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JU MCDRVU
53. Uštede sredstava Financijskog plana JU MCDRVU za 2021.
54. Godišnji financijski izvještaj za 2021. za JU MCDRVU
55. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. za JU MCDRVU
56. Izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana JU MCDRVU za 2022.
57. Izvješće o izvršenju plana nabave za 2021. za JU MCDRVU
58. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. za Javnu ustanovu MCDRVU
59. Izvješće o provedbi Projekta za šk. god. 2021._2022
60. Prijedlog Projekta za šk. god. 2022._2023
61. Suglasnost za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza
62. Suglasnost za povećanje vrijednosti Okvirnog sporazuma za nabavu usluga čišćenja i pranja, sušenja, peglanja..
63. Suglasnosti na postupak javne nabave za zaštitarske usluge
64. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove MCDRVU za 2022.g.
Skip to content