OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI NA PISANOJ PROVJERI ZNANJA za radna mjesta: viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; stručni referent u Odjelu tehničkih poslova i održavanja (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; recepcionar u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme) - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI NA PISANOJ PROVJERI ZNANJA za radna mjesta: viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; stručni referent u Odjelu tehničkih poslova i održavanja (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; recepcionar u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme)
Print Friendly, PDF & Email

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 26. studenoga 2019. godine, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja, ujedno su obavješteni da mogu dana

24. siječnja 2020. godine (petak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati
u prostorijama Upravne zgrade Javne ustanove
„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
Ive Tijardovića 60, Vukovar
dobiti točnu informaciju o vrednovanju pismenog ispita, odnosno pitati što ih zanima.

Stručno povjerenstvo za provedbu
oglasa za zapošljavanje
JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru 22. siječnja 2020.

Skip to content