OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI PISANU PROVJERU ZNANJA za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (radno mjesto III.1.) - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI PISANU PROVJERU ZNANJA za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (radno mjesto III.1.)
Print Friendly, PDF & Email

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 7. ožujka 2019. godine, za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (radno mjesto III.1.), a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja, ujedno su obavješteni da mogu dana

5. travnja 2019. godine (petak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Upravne zgrade Javne ustanove

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o vrednovanju pismenog ispita, odnosno pitati što ih zanima.

 

         Stručno povjerenstvo za provedbu

         oglasa za zapošljavanje

         JU „MCDR Vukovar“

 

U Vukovaru 3. travnja 2019.

Skip to content