Obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta kandidatima koji su aplicirali na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - MCDR Vukovar

TEST

Obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta kandidatima koji su aplicirali na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Print Friendly, PDF & Email

OBAVIJEST

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 4. listopada 2016. godine, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni da mogu dana

25. listopada 2016. godine (utorak), u vremenu od 9:00 do 12:00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijarovića bb, Vukovar (bivša vojarna 204. vukovarske brigade)

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka

prijma osoba na stručno osposobljavanje

JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 20. listopada 2016. godine.

Skip to content