Obavijest o terminima pismenog testiranja za kandidate koji udovoljavaju uvjetima, a aplicirali su svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno i 1 zaposlenika na određeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

Obavijest o terminima pismenog testiranja za kandidate koji udovoljavaju uvjetima, a aplicirali su svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno i 1 zaposlenika na određeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 30. prosinca 2015. godine, za sljedeća dolje navedena radna mjesta

poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa na

PISMENO TESTIRANJE dana 15. veljače 2016. g.  (ponedjeljak)

u prostorijama Učilišta Studium Vukovar,

I. G. Kovačića 3, Vukovar

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

b) stručni suradnik  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.6.

09:00 sati

 1. Bagić Marko
 2. Fremec Ivan
 3. Glavan Mirna
 4. Josipović Igor
 5. Kajinić Ana
 6. Vonić Maja
 7. Vrebac Marko
 8. Bosanac Una
 9. Brtan Marijana
 10. Kričkić Dino
 11. Ljubej Maja
 12. Maslov Ana
 13. Miličević Dina
 14. Pištelek Igor
 15. Radoš Dino
 16. Tomić Sonja
 17. Zagorščak Sanja
 18. Cindrić Katarina

 

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

c) stručni suradnik  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.4.

11:15 sati

 1. Bagić Marko
 2. Fremec Ivan
 3. Glavan Mirna
 4. Josipović Igor
 5. Kajinić Ana
 6. Vonić Maja
 7. Vrebac Marko
 8. Amanović Bojan
 9. Beč Olesja
 10. Juranović Ivana
 11. Ljubenković Tea
 12. Matijević Sabina
 13. Musulin Matko
 14. Popović Nikolina
 15. Puljević Marko
 16. Topalović Marina
 17. Vidaković Dina
 18. Vujić Perica
 19. Žunec Silvija

 

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

a) viši stručni referent  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.7.

12:30 sati

 1. Badanjak Ivana
 2. Badanjak Marko
 3. Balić Danijela
 4. Bilić Slaven
 5. Brajković Tajana
 6. Čuljak Martina
 7. Dejanović Ružica
 8. Duraj Davor
 9. Ferinac Vesna
 10. Hrgović Filip
 11. Kelava Monika
 12. Kerum Mario
 13. Kolbas Marina
 14. Konjević Marija
 15. Krnjić Tanja
 16. Kuhta Nikola
 17. Martić Marina 

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

a) viši stručni referent  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.7.

13:45 sati

 1. Mikulić Kristina
 2. Molnar Daniela
 3. Nikolić Marija
 4. Paić Ana
 5. Pančić Dražen
 6. Pole Irena
 7. Radić Davor
 8. Radoš Matej
 9. Salak Kristina
 10. Strahinić Sanja
 11. Suljada Barbara
 12. Šarac Danijela
 13. Šišić Martina
 14. Tilović Antonija
 15. Vukas Anita
 16. Vukojević  Bernard
 17. Zeko Darijan 

 

1. ODJEL RAVNATELJSTVA

a) viši stručni savjetnik – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta I.3.

15:00                           

 1. Ančić Ksenija
 2. Jelić Marušić Sanda
 3. Jelušić Ivana
 4. Jurčić Branislava
 5. Marković Ljubica
 6. Pandžić Zrinka
 7. Peterko Miranda
 8. Žabarović Grgić Zvonka

Literatura za  pisano testiranje za radna mjesta: 

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

b) stručni suradnik  – broj radnog mjesta IV.6.

 1. Lektoriranje teksta.
 2. Provjera znanja iz engleskog jezika (bilo koji priručnik iz serije Cambridge First Certificate).

Na pisanu provjeru ponijeti hrvatsko-engleski rječnik. 

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

c) stručni suradnik  – broj radnog mjesta IV.4.

1. Davor Marijan, „Obrana i pad Vukovara“, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2013.
2. Mile Dedaković, Alenka Mirković Nađ, Davor Runtić, „Bitka za Vukovar“, Vinkovci 2000.
3. Ante Nazor, „Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih“, Zagreb 2011.

1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

a) viši stručni referent  – broj radnog mjesta IV.7.

 1. Zakon o ustanovama, pročišćeni tekst zakona, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
 2. Uredba o osnivanju Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ urednički pročišćeni tekst, NN 54/13 i 140/14
 3. Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, web-stranica Javne ustanove: www.mcdrvu.hr
 4. Ante Nazor, „Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih“, Zagreb 2011.

 

1. ODJEL RAVNATELJSTVA

a) viši stručni savjetnik – broj radnog mjesta I.3.

 1. Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
 2. Zakon o ustanovama, pročišćeni tekst zakona, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
 3. Uredba o osnivanju Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar „ urednički pročišćeni tekst , NN 54/13 i 140/14 .
 4. Pravilnik o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ ,  web-stranica Javne ustanove: www.mcdrvu.hr
 5. Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, web-stranica Javne ustanove: www.mcdrvu.hr
 6. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrati će se da su povukli prijavu.

U Vukovaru, 03. veljače 2016. godine

Skip to content