OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 13. prosinca 2019. godine za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 13. prosinca 2019. godine za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme)
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/cena neodređeno vrijeme na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 13. prosinca 2019. godine za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (br. radnog mjesta VI.6.), poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjeteda dođu na:

 

 

PISANO TESTIRANJE

dana 21. siječnja 2020. (utorak)u 10,00 sati

u dvorani 1Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

Izvori za testiranje:

  1. 1. Mali rječnik hotelijerske terminologije (stranice 365-373) iz knjige: Galičić, Vlado, Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, (Sveučilišni preddiplomski studij – 3. godina; Kolegij: „Recepcija“, zimski semestar ak.god. 2012./2013.)

https://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/113-2e8e5f4cf2260f2c9b7d80bd3ab148d7.pdf

  1. Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/2019 od 22. svibnja 2019. godine)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

  1. Članak 3. Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije od dana 10. rujna 2019. godineŽupanijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/upravni6/zupanijska-skupstina/~contents/CBF2VQUDAEU2C6DU/odluka-turisti-ka-pristojba.pdf

 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

 

U Vukovaru, 15. siječnja 2020. godine

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

Skip to content