OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove, poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

PISANO TESTIRANJE

dana 28. studenoga 2018. (srijeda) u 9,00 sati

u dvoranu Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

 

Literatura za pisano testiranje:

  1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (pročišćeni tekst – NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
  2. Zakon o javnoj nabavi, NN 120/16

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

        oglasa za zapošljavanj

         JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 22. studenoga 2018. godine

 

Skip to content