OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA
Print Friendly, PDF & Email

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje 4 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 2 zaposlenika/ce na određeno vrijeme objavljenom dana 21. srpnja 2022. godine

 

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 4 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 2 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 21. srpnja 2022. godine poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

 

PISANO TESTIRANJE

dana 29. kolovoza 2022. godine(ponedjeljak)

u dvorani 1 Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

prema sljedećem rasporedu:

9.00 sati – kandidati za radno mjesto:

– referent operativnih poslova u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 1.b)

10.15 sati – kandidati za radna mjesta:

– viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 1.a)

– recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 3.a)

– recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta 3.b)

 

11.30 sati – kandidati za radna mjesta:

– stručni referent u Odjelu stručnih poslova (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 2.a)

– stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta 2.b)

 

Izvori za testiranje:

 

za radno mjesto- referent operativnih poslova u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 1.b)

 1. Meler Marcel, Osnove marketinga, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005., str. 35. – 59.
 2. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (NN 25/20)

https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta

 

za radno mjesto- viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 1.a)

 1. Sabolić Dubravko, Tržišna snaga u telekomunikacijama, Kigen d.o.o., Zagreb, 2007., str. 25. – 36., 235. – 243.
 2. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 1. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (NN 25/20)

https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta

 1. MS Office paket i poznavanje osnova rada na računalu

 

za radno mjesto- recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 3.a)

recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta 3.b)

 1. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (NN 25/20)

https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta

 1. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_32_701.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_42_886.html

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/200728_ZTP_edit.pdf

 1. Pravilnik o sustavu eVisitor(NN 43/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_897.html

 1. Članak 3. Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije od dana 10. rujna 2019. godine Županijske skupštineVukovarsko-srijemske županije

http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/upravni6/zupanijska-skupstina/~contents/CBF2VQUDAEU2C6DU/odluka-turisti-ka-pristojba.pdf

 

za radno mjesto- stručni referent u Odjelu stručnih poslova (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta 2.a)

1.Nazor Ante, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990 – ih (Republika Hrvatska i Domovinski rat: pregled političkih i vojnih događaja 1990., 1991. – 1995./1998.), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2011., str. 219. – 229.

https://centardomovinskograta.hr/wp-content/uploads/2013/06/Velikosrpska-agresija_korigirano_zaweb-Copy.pdf

 1. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (NN 25/20)

https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta

 

za radno mjesto- stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta 2.b)

 1. Nazor Ante, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990 – ih (Republika Hrvatska i Domovinski rat: pregled političkih i vojnih događaja 1990., 1991. – 1995./1998.), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2011., str. 219. – 229.

https://centardomovinskograta.hr/wp-content/uploads/2013/06/Velikosrpska-agresija_korigirano_zaweb-Copy.pdf

 1. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (NN 25/20)

https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta

 1. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, NN 81/2015, NN 53/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1280.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1561.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_53_1080.html

 

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

U Vukovaru, 22. kolovozu 2022. godine.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

oglasa za zapošljavanje u JU „MCDR Vukovar“

 

 

 

Skip to content