OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA (kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju) - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA (kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju)
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 4 zaposlenika/ce na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 23. srpnja 2018. godine,

provest će

STRUKTURIRANI INTERVJU

s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju

te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)

dana 24. kolovoza 2018. godine (petak)

s početkom u 14:00, odnosno u 14:30 sati.

  

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

 

U Vukovaru, 21. kolovoza 2018. godine.

Skip to content