TEST

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA za radna mjesta: viši stručni referent u Odjelu potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; stručni referent u Odjelu tehničkih poslova i održavanja (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme) ; recepcionar u Odjelu ugostiteljstva (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme)
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 26. studenoga 2019. godine

provest će
s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju
te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)
strukturirani intervju
dana 24. siječnja 2020. godine (petak) u 14.00 sati,

a sve u prostorijama Upravne zgrade
Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

Stručno povjerenstvo za provedbu
oglasa za zapošljavanje
JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 22. siječnja 2020. godine.

Skip to content