OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA
Print Friendly, PDF & Email

Kandidat/kinje koji/e su dana 5. rujna 2018. godine primili obavijest putem elektroničke pošte o završetku natječaja iz Oglasa za zapošljavanje 4 zaposlenika objavljenog 23. srpnja 2018., obavještavamo da mogu dana

7. rujna 2018. godine (petak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti sve informacije o rezultatima Oglasa, odnosno pitati što ih zanima.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

 

 

U Vukovaru, 5. rujna 2018. godine.

Skip to content