OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“ - MCDR Vukovar

TEST

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“
Print Friendly, PDF & Email

Obavještavaju se kandidati/kinje da je završen Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove  „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-21-04-2, objavljen u Narodnim novinama br. 110 i Večernjem listu te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Javne ustanove dana 13. listopada 2021. godine, te je nakon provedenog postupka Upravno vijeće Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ donijelo  sljedeću Odluku.

Kandidati/kinje imaju pravo dana  30.  studenoga 2021. godine u vremenu od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar pregledati natječajni materijal i dobiti informacije o rezultatima Natječaja.

Kandidati/kinje također mogu sukladno čl. 42. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) u roku od 15 dana od objave ove Obavijesti, zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                   Javna ustanova

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content