Poziv na pisano testiranje za oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

Poziv na pisano testiranje za oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 21. rujna 2016. godine, za sljedeće dolje navedeno radno mjesto

poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa na

PISMENO TESTIRANJE

dana 21. listopada 2016. g. (petak)

u prostorijama hostela Dubrovnik u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar,

(bivša vojarna 204. vukovarske brigade HV-a), Ive Tijardovića bb, Vukovar

1. ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE
viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme

9:00 sati

1. Hrvojka Andrić
2. Nataša Čondić
3. Mateja Dimić
4. Filip Hrgović
5. Mario Kerum
6. Dejan Ljikar
7. Anita Ljubić
8. Maria Mandarić
9. Bernard Vukojević

 

Literatura za pisano testiranje:

1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, 115/15 i 87/16.

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrati će se da su povukli prijavu.

U Vukovaru, 14. listopada 2016. godine

Skip to content