Poziv na pisano testiranje - MCDR Vukovar

TEST

Poziv na pisano testiranje
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika na neodređeno vrijeme u  Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 2. svibnja 2017. godine, za sljedeće dolje navedeno radno mjesto poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa na

 

PISANO TESTIRANJE

dana 29. svibnja 2017. g.  (ponedjeljak) u 9.00 sati

u prostorijama Upravne zgrade Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

 

  1. ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

– viši stručni savjetnik  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme

 

  1. Melanija Čurčinac
  2. Goran Jakovac
  3. Branislava Jurčić
  4. Dario Topić

 

Literatura za  pisano testiranje: 

  1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
    (pročišćeni tekst – NN 124/14, NN 115/15 i 87/16)

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrati će se da su povukli prijavu.

 

U Vukovaru, 23. svibnja 2017. godine

Skip to content