Poziv na pismeno testiranje dana 29. rujna 2015. (utorak) - MCDR Vukovar

TEST

Poziv na pismeno testiranje dana 29. rujna 2015. (utorak)
Print Friendly, PDF & Email

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 14 zaposlenika na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 03. travnja 2015. godine, za dolje navedeno radno mjesto poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa na

PISMENO TESTIRANJE dana 29. rujna 2015. g. (utorak)

u prostorijama Učilišta Studium Vukovar,

I. G. Kovačića 3, Vukovar

1. RAVNATELJSTVO

Administrativni referent – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme

09:00 sati

1. Bajac Mirjana

2. Balić Ana

3. Banovak Maja

4. Banovak Mirta

5. Bekavac Ljiljana

6. Beljo Anita

7. Cindrić Silvija

8. Đurić Siniša

9. Ergović Ivana

10:15 sati

1. Fodor Pravdić Marija

2. Glamočak Goranka

3. Hojski Anita

4. Ivić Janocik Biljana

5. Janković Mirela

6. Kamerla Jelena

7. Karaula Biljana

8. Keser Ivan

9. Korovljević Morana

11:30 sati

1. Krajina Marijana

2. Krajnović Tijana

3. Lukaš Suada

4. Marjanović Ivana

5. Marošević Ivanka

6. Martinović Stana

7. Maslov Marija

8. Mašina Robert

9. Mažar Marija

12:45 sati

1. Mihajlović Ivo

2. Miličević Ivan

3. Mišić Nives

4. Papić Ivana

5. Petrović Ivana

6. Pivić Nikolina

7. Posanović Dajana

8. Radoš Sandra

9. Ruškan Maja

14:00 sati

1. Sanković Mirna

2. Stojanov Ana

3. Šeda Franciska

4. Šimak Branislava

5. Štedul Mirjana

6. Uremović Sanja

7. Vinak Ana

8. Vinković Andrijana

9. Vrban Maja

 

Literatura za pisano testiranje:

– Poznavanje računalnog programa Excel i Word.

– Uredba o osnivanju Javne ustanove „ Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, urednički pročišćeni tekst, NN 54/13 i 140/14.

– Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, web stranica Javne ustanove: www.mcdrvu.hr

 

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrati će se da su povukli prijavu.

U Vukovaru, 21. rujna 2015. godine.

Skip to content