POZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: STRUČNI REFERENT U ODJELU STRUČNIH POSLOVA - MCDR Vukovar

TEST

POZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: STRUČNI REFERENT U ODJELU STRUČNIH POSLOVA
Print Friendly, PDF & Email

JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Stručno povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

objavljenog dana 18. veljače 2019. godine za radno mjesto:

ODJEL STRUČNIH POSLOVA

  1. stručni referent – 1 polaznik/ca, broj radnog mjesta IV.8.

POZIVA NA STRUKTURIRANI INTERVJU

kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a o tome su obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način).

Intervju će se održati dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) s početkom u 11 sati u Upravnoj zgradi Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, Ive Tijardovića 60, Vukovar.

Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su povukli prijavu. U Vukovaru, 8. ožujka 2019. godine.

U Vukovaru, 8. ožujka 2019. godine.

Skip to content