Poziv na strukturirani intervju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljenog 02. listopada 2015. - MCDR Vukovar

TEST

Poziv na strukturirani intervju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljenog 02. listopada 2015.
Print Friendly, PDF & Email

JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Stručno povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 02. listopada 2015. godine za radna mjesta:

 

ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

  1. viši stručni referent -3 polaznika/ice,
  2. viši stručni referent -2 polaznika/ice,

 

ODJEL POTPORE I MARKETINGA

  1. stručni suradnik -2 polaznika/ice
  2. viši stručni referent -3 polaznika/ice

 

POZIVA NA STRUKTURIRANI INTERVJU

kandidate koji su podnijeli pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i to kako slijedi:

  1. BABIĆ IVAN
  2. KRAJNOVIĆ TIJANA
  3. OROS JOSIP
  4. JURIŠIĆ IVANA
  5. ŠARIĆ NIKOLA
  6. ZVIJERAC IVAN

 

Intervju će se održati dana 29. listopada 2015. godine (četvrtak) s početkom u 08,30 sati u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“- zgrada FINE (II. KAT), Olajnica 19, Vukovar.

 

Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su povukli prijavu.

 

U Vukovaru, 23. listopada 2015. godine

Skip to content