Stranice
Jezik
Prijava
 

Akti

Uredba o osnivanju ustanove

NAZIV PREUZIMANJE
01. Uredba o osnivanju javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Narodne novine br: 54/2013 Preuzmi PDF
02. Uredba o izmjenama uredbe o osnivanju javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Narodne novine br: 140/2014 Preuzmi PDF

Statut Javne ustanove

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Statut JU "MCDR Vukovar" 120-01/2014. od 10. ožujka 2014. g. Preuzmi PDF
02. I izmjene i dopune Statuta JU "MCDR Vukovar" MCDR Vukovar - UV/1-15-01-6 od 18. svibnja 2015. Preuzmi PDF
03. II izmjene i dopune Statuta JU "MCDR Vukovar" MCDR Vukovar - UV/1-15-01-12 od 4. kolovoza 2015. Preuzmi PDF

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sisitematizaciji radnih mjesta MCDR Vukovar - UV/1- 15- 01-4 od 16. ožujka 2015. Preuzmi PDF
02. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta MCDR Vukovar - UV/1-15-01-8 od 15. srpnja 2015. Preuzmi PDF
03. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta MCDR Vukovar - UV/1-15-01-14 od 4. kolovoza 2015. Preuzmi PDF
04. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (Pročišćeni sadržaj) MCDR Vukovar - UV/1-15-01-22 od 24. rujna 2015. Preuzmi PDF

Pravilnik o radu

NAZIV BROJ DATUM PREUZIMANJE
01. Pravilnik o radu JU "MCDR Vukovar" 151-01/2014 od 24. ožujka 2014. Preuzmi PDF
02. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu MCDR Vukovar-UV/1-14-01-3 od 23. rujna 2014. Preuzmi PDF
03. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu MCDR Vukovar-UV/1-14-02-38 od 14. studenog 2014. Preuzmi PDF
04. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu MCDR Vukovar-UV/1-15-01-13 od 4. kolovoza 2015. Preuzmi PDF
05. Pravilnik o radu (Pročišćeni sadržaj) MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. Preuzmi PDF

Poslovnik o radu

NAZIV PREUZIMANJE
01. Poslovnik o radu upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" Preuzmi PDF

Pravilnici

NAZIV PREUZIMANJE
01. Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Preuzmi PDF
02. Novi pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Preuzmi PDF